Herenweg Egmond-Binnen herinrichting

De Herenweg in Egmond-Binnen is toe aan onderhoud. Het straatwerk moet worden vervangen. Dit is een kans om de weg ook opnieuw in te richten. Het gaat om het deel tussen de Abdijlaan en het Luilaantje.

In 2011 is het zuidelijke deel heringericht (tussen de Vennewatersweg en de Abdijlaan). Dit deel ziet eruit als een woonstraat. Wij nemen dit als voorbeeld. De Herenweg wordt ook veiliger, omdat de maximum snelheid 30 km/uur wordt. 

Wat we gaan doen 

  • Vernieuwen straat, voetpad en parkeerplaatsen.
  • Vernieuwen riolering; voor de afvoer van het regenwater plaatsen we een aparte buis.
  • Verbeteren of aanbrengen nieuw groen (als er in de grond voldoende ruimte is).
  • Veiliger maken Herenweg door deze als 30km weg in te richten. De weg wordt hiermee duurzaam veilig.
  • Straat voorzien van klinkers en - waar nodig - aanpassen breedte van de straat.
  • Aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
  • Verbetering van de uitstraling.

Stand van zaken

Alle direct aanwonenden konden via een vragenformulier reageren op het schetsontwerp. De opmerkingen en ideeën verwerkten we zoveel mogelijk in het concept ontwerp herinrichting Herenweg (pdf, 512 KB). Dit concept ontwerp is naar tevredenheid besproken met de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen. 

De gemeente wilde een inloopavond organiseren om het concept ontwerp te presenteren. De bedoeling was dat de betrokkenen dan nog kon reageren op het conceptontwerp. Maar door de aangescherpte maatregelen tegen corona, kunnen we helaas geen inloop organiseren. 

Ontwerp en planning

Naar verwachting stelt het college het ontwerp half februari 2022 vast. Dan is het ontwerp definitief. De planning voor de start van de werkzaamheden is najaar 2022. 

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Koen Borst, projectleider van HB adviesbureau.