Herenweg Egmond-Binnen herinrichting

De Herenweg in Egmond-Binnen is toe aan onderhoud. Het straatwerk moet worden vervangen. Dit is een kans om de weg ook opnieuw in te richten. Het gaat om het deel tussen de Abdijlaan en het Luilaantje.

In 2011 is het zuidelijke deel heringericht (tussen de Vennewatersweg en de Abdijlaan). Dit deel ziet eruit als een woonstraat. Wij nemen dit als voorbeeld. De Herenweg wordt ook veiliger, omdat de inrichting van de weg meer aansluit bij een 30 km/uur situatie. 

Werkzaamheden

 • Vernieuwen straat, voetpad en parkeerplaatsen.
 • Vernieuwen riolering; voor de afvoer van het regenwater plaatsen we een aparte buis.
 • Verbeteren of aanbrengen nieuw groen (als er in de grond voldoende ruimte is).
 • Veiliger maken Herenweg door deze als 30km weg in te richten. De weg wordt hiermee duurzaam veilig.
 • Straat voorzien van klinkers en - waar nodig - aanpassen breedte van de straat.
 • Aantal parkeerplaatsen blijft gelijk.
 • Verbetering van de uitstraling.

Stand van zaken

Alle direct aanwonenden konden via een vragenformulier reageren op het schetsontwerp. De opmerkingen en ideeën verwerkten we zoveel mogelijk in het concept ontwerp herinrichting Herenweg (pdf, 512 KB). Dit concept ontwerp is naar tevredenheid besproken met de Vereniging Dorpsbelangen Egmond-Binnen. 

Vanwege de aangescherpte maatregelen tegen corona was het niet mogelijk om begin 2022 een fysieke bijeenkomst te organiseren. Belanghebbenden zijn via een brief op de hoogte gesteld van het conceptontwerp. Dit conceptontwerp is op de website van de gemeente en de dorpsvereniging gepubliceerd. Hierop kon gereageerd worden en waar mogelijk zijn reacties verwerkt in het ontwerp.

Ontwerp en planning

Op 8 maart 2022 is het definitieve ontwerp vastgesteld door het college en zijn de plannen verder uitgewerkt en is het werk aanbesteed.

Aannemersbedrijf Gebroeders Min B.V. uit Egmond aan den Hoef heeft het werk aangenomen en is op 31 oktober 2022 gestart met de werkzaamheden. Hierover zijn direct omwonenden tijdens een informatieavond eind oktober geïnformeerd. 

 • De werkzaamheden duren ongeveer 7 maanden en worden in fasen uitgevoerd. De Herenweg is dan afgesloten voor doorgaand verkeer.
 • De weg wordt per fase opgebroken. Bewoners van het betreffende deel kunnen dan niet met de auto bij hun woning komen, maar de woningen zijn wel bereikbaar per fiets of te voet.
 • In de fases waarin niet gewerkt wordt, zijn de woningen normaal bereikbaar.
 • De aannemer informeert de omwonenden wanneer er gestart wordt met een nieuwe fase.

Uitvoering

De uitvoering in grote lijnen:

 • Fase 1 A t/m 1 C betreft het Jaap Kramerpad tot aan het centrum / Abdijlaan en duurt ongeveer 3 maanden. 
 • Fase 2 A t/m 2C betreft Tymonskroft tot aan het Jaap Kramerpad en duurt ongeveer 2,5 maand.
 • Fase 3A t/m 3C betreft Tymonskroft tot aan het Luilaantje en duurt ongeveer 3 maanden.

Bekijk de faseringstekening (pdf, 1 MB)

Verkeersplan

De werkzaamheden hebben een overlap, maar dit heeft geen gevolgen voor de bereikbaarheid. Wanneer de weg is opgebroken, wordt het verkeer plaatselijk omgeleid. Bekijk het verkeersplan (pdf, 515 KB)

Contactgegevens

Bij vragen of opmerkingen kunt u contact opnemen met Koen Borst, projectleider van HB adviesbureau.