Waar ben ik ?

Het college van burgemeester en wethouders legt de gemeenteraad van Bergen opnieuw een sluitende begroting voor. De lokale belastingen voor de inwoner gaan in 2018 gemiddeld iets omlaag. De meerjarenbegroting is positief en de schuld blijft zo laag mogelijk. Verder is de begroting beleidsarm. Dat biedt ruimte aan een volgend college om vervolgstappen te zetten en eigen keuzes te maken voor 2018 en verder.

Terug naar boven