Waar ben ik ?
Datum 23 | 07 | 2017

Eeuwigelaan

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van- en naar de kust en de Egmonden. De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met een nieuwe inrichting van de laan.  Met een aantal ingrepen wordt de Eeuwigelaan (verkeers)veilig en toekomstbestendig ingericht. Uitgangspunt is dat het karakter van de Eeuwigelaan blijft behouden.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie wordt aan beide zijden van de laan een eenrichtingsfietspad gerealiseerd.  Er komen drie gemarkeerde oversteken, zodat fietsers veilig kunnen oversteken.

Voor het aanleggen van het fietspad aan de zuidzijde moeten circa veertien bomen wijken en er worden nog vier bomen verwijderd die een gevaar voor de openbare ruimte vormen. Ter compensatie worden er aan de zuidzijde 31 bomen en aan de noordzijde 25 bomen teruggeplant. En de grond wordt plaatselijk verbeterd om de groei van deze bomen te bevorderen.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, worden vijf passeerstroken langs de rijbaan aangelegd.

Het beeld van de laan wordt versterkt door ter hoogte van het Oude Hof het Rondeel te herstellen. Het Rondeel ligt op de kruising van de Eeuwigelaan en Sparrenlaan. Deze lanen worden van oudsher omzoomd door aarden wallen. Op de kruising vormen de aarden wallen een rozetvormige ruimte, die tegenwoordig door begroeiing is overwoekerd.

Huidige situatie

Het fietspad langs de Eeuwigelaan is smal. Ook de weg is smal. Er staan veel bomen pal langs de weg of hangen er zelfs schuin overheen. Vooral in het deel van de Eeuwigelaan dat bekendstaat als de ‘Donkere hoek’ staan beuken die door aanrijdingen onherstelbaar zijn beschadigd. Vanaf de jaren negentig zijn daarom al bomen weggehaald of voorzien van reflectoren. Beuken die sterven of ziek worden, kunnen door afbrekende takken/stamhout leiden tot ongevallen.

Uit tellingen blijkt dat het fietspad gedurende een langere zomerperiode dermate druk is dat dit fietspad te smal is om al dit fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Gedurende meerdere zomerse weken is het zelfs zéér druk. Bovendien is het de verwachting dat het, door een toename van vrijetijdsbesteding en de opmars van de elektrische- en bijzondere fietsen, het alleen maar drukker en de snelheidsverschillen groter worden.

Planning (onder voorbehoud)

• 1e kwartaal 2018: Aanvraag kapvergunning, omgevingsvergunning en verkeersbesluit
• 1e kwartaal 2019: Uitvoering

Contact

• Afdeling Ontwikkeling & Beheer
• Team Ruimtelijke Ontwikkeling
• Projectleider: Bram Rodenburg
• T: (088) 909 0000
E: info@bergen-nh.nl

 

Downloads

Terug naar boven