Waar ben ik ?
Datum 23 | 07 | 2017

Eeuwigelaan

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer naar de kust. De gemeenteraad heeft op 1 juni 2017 ingestemd met een Programma van Eisen voor een nieuwe inrichting van de laan.  karakter van de Eeuwigelaan behouden en wordt dit zelfs versterkt.

Met betrekkelijk eenvoudige ingrepen kan de Eeuwigelaan (verkeers)veilig en toekomstbestendig worden ingericht en blijft het bijzondere karakter van de Eeuwigelaan behouden en wordt dit zelfs versterkt.

Programma van eisen

In het Programma van eisen staat dat een eenrichtingsfietspad aan beide zijden van de laan wordt gerealiseerd. De gemeenteraad heeft in een motie het college opgedragen om te onderzoeken of het éénrichtingsfietspad langs de zuidzijde van de Eeuwigelaan beperkt kan worden tot het gedeelte tussen de Buerweg en Mosselenbuurt. De kruising Mosselenbuurt wordt dan het belangrijkste oversteekpunt, en het tweezijdige fietspad tussen de Mosselenbuurt en Komlaan blijft maar wordt iets verbreed.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, wordt voorgesteld het aantal korte passeerstroken langs de rijbaan uit te breiden
Het beeld van de laan wordt versterkt door ter hoogte van het Oude Hof het Rondeel te herstellen. Het Rondeel ligt op de kruising van de Eeuwigelaan en Sparrenlaan. Deze lanen worden van oudsher omzoomd door aarden wallen. Op de kruising vormen de aarden wallen een rozetvormige ruimte, die tegenwoordig door begroeiing is overwoekerd.

Huidige situatie

Het fietspad langs de Eeuwigelaan is smal. Ook de weg is smal. Er staan veel bomen pal langs de weg of hangen er zelfs schuin overheen. Vooral in het deel van de Eeuwigelaan dat bekendstaat als de ‘Donkere hoek’ staan beuken die door aanrijdingen onherstelbaar zijn beschadigd. Vanaf de jaren negentig zijn daarom al bomen weggehaald of voorzien van reflectoren. Beuken die sterven of ziek worden, kunnen door afbrekende takken/stamhout leiden tot ongevallen.

Uit tellingen blijkt dat het fietspad gedurende een langere periode dermate druk is dat dit fietspad te smal is om al dit fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Gedurende meerdere zomerse weken is het zelfs zéér druk. Bovendien is het de verwachting dat het, door een toename van vrijetijdsbesteding en de opmars van de elektrische fiets, alleen maar drukker wordt.

Planning (onder voorbehoud)

  • 4e kwartaal 2017: Behandeling concept inrichtingsplan in raadscommissie en gemeenteraad.

Contact

  • Afdeling Ontwikkeling & Beheer
  • Team Ruimtelijke Ontwikkeling
  • Projectleider: Bram Rodenburg
  • T: (088) 909 0000
  • E: info@bergen-nh.nl

Downloads

Terug naar boven