Waar ben ik ?

De gemeenteraad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente en neemt beslissingen die belangrijk zijn voor de gemeente. De raad van gemeente Bergen wordt elke vier jaar door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente opnieuw gekozen. Tegelijk met de gemeenteraadsverkiezing kon u ook stemmen over het Referendum over de Wet op de Inlichtingen- en veiligheidsdiensten 2017 (Wiv 2017).

 

Gemeenteraadsverkiezingen

Referendum

Terug naar boven