Waar ben ik ?

Meedoen aan de raadsverkiezingen op 21 maart volgend jaar?

Op 21 maart 2018 zijn de raadsverkiezingen in de gemeente Bergen. Misschien is dit het moment om als ‘nieuwe’ partij hieraan mee te doen. Daarvoor moet u de partij eerst laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeente. Hiervoor heeft u het registratieformulier  nodig. Het registratieverzoek moet uiterlijk op woensdag 27 december bij het centraal stembureau binnen zijn.

Wanneer kunt u de partij laten registeren?

  • De politieke groepering die u wilt laten registeren moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid;
  • De naam (aanduiding) van de politieke partij is nog niet bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten geregistreerd;
  • De naam (aanduiding) waarmee u op de kandidatenlijst vermeld wilt staan, mag niet meer dan 35 letters of andere tekens hebben.

Registratiekosten

Voor deze registratie betaalt u een waarborgsom van € 112,50, die u vooraf overmaakt op een rekening bij de gemeente. De waarborgsom ontvangt u terug, nadat de partij een geldige kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezing heeft ingeleverd.

Registratieformulier en andere stukken

U stuurt uw registratieverzoek naar:
Centraal stembureau van de gemeente Bergen
Postbus 175
1860 AD Bergen

Bij uw registratieverzoek voegt u:

  1. een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  2. een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  3. een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  4. een verklaring van de politieke groepering waarin haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen bij het centraal stembureau.

Informatie

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Annelies Houtenbos, hoofd van Bureau Verkiezingen, e-mail verkiezingen@bergen-nh.nl, telefoon 088 909 72 19 / 06 183 00 274

 

site_backtotop.png