Waar ben ik ?
Datum 29 | 11 | 2017

Een ander machtigen

Kunt  of wilt u (zelf) niet stemmen bij een verkiezing? Dan kunt u iemand uit de gemeente Bergen een volmacht verlenen. Deze persoon mag dan namens u uw stem uitbrengen. Een gemachtigde mag niet meer dan 2 machtigingen aannemen.

Voor het referendum geldt dat u iemand uit heel Nederland kunt machtigen.

Hoe kan ik iemand anders machtigen?

U kunt op twee manieren iemand machtigen.

Onderhandse volmacht

Op de achterzijde van de stempas vult u de gevraagde gegevens in. De gemachtigde en u moeten beiden tekenen. De stempas of kiezerspas verandert daarmee in een volmachtsbewijs. Deze manier van machtigen heet een onderhandse volmacht. Een onderhandse volmacht kan alleen als de gemachtigde en u in dezelfde gemeente wonen. Bij het stemmen moet de gemachtigde (een kopie van) uw geldige identiteitsbewijs laten zien.

Schriftelijke volmacht

Bent u, bijvoorbeeld door vakantie, van huis voordat uw stempas bezorgd wordt, dan kunt u gebruik maken van een schriftelijke volmacht. Om een schriftelijke volmacht aan te vragen, stuurt u een verzoekschrift naar de burgemeester van de gemeente waar u op de peildatum ( 5 februari 2018) kiesgerechtigdheid (16 maart  2018 bij de gemeente binnen zijn) woonde.

Formulieren

U stuurt de formulieren naar:

Gemeente Bergen, Postbus 175, 1860 AD in Bergen of u geeft ze af bij onze receptie.

U en de gemachtigde vulen het formulier in

U en degene die u machtigt vullen allebei een deel van dit formulier in. De gemachtigde moet kiesgerechtigd zijn.  De gemachtigde ontvangt bij inwilliging van het verzoek een volmachtbewijs waarmee hij namens u kan stemmen.

Geldig legitimatiebewijs is niet nodig

Het is bij de door de gemeente verstrekte schriftelijke volmacht niet nodig om een (kopie van een) geldig identiteitsbewijs mee te sturen. Voor kiezers zonder een geldig identiteitsbewijs is dit dan ook de enige manier om hun stem uit te brengen.

site_backtotop.png