Waar ben ik ?
Datum 29 | 11 | 2017

Registreer uw partij

Op 21 maart 2018 zijn er weer raadsverkiezingen in ons land. Misschien hebt u plannen om met een ‘nieuwe’ partij mee te doen aan de verkiezingen in de gemeente Castricum? Dan moet u eerst uw partij laten registreren bij het centraal stembureau van de gemeente. Een registratieformulier hiervoor kunt u downloaden. Dit formulier moet uiterlijk woensdag 27 december bij het centraal stembureau binnen zijn.

Wanneer kunt u de partij laten registeren?

  • De politieke groepering die u wilt laten registeren moet een vereniging zijn met volledige rechtsbevoegdheid;
  • De naam (aanduiding) van de politieke partij is nog niet geregistreerd bij het centraal stembureau voor de verkiezing van de Tweede Kamer of provinciale staten;
  • De naam (aanduiding) waarmee u op de kandidatenlijst wilt staan, mag niet meer dan 35 letters of andere tekens hebben.

Registratiekosten

Voor deze registratie betaalt u een waarborgsom van € 112,50, die u vooraf overmaakt op een rekening bij de gemeente. Dit bedrag krijgt u terug, nadat de partij een geldige kandidatenlijst voor de komende raadsverkiezing heeft ingeleverd.

Het registratieformulier

Print het ingevulde registratieverzoek uit en voeg hieraan de volgende documenten toe:

  • een afschrift van de notariële akte waarin de statuten van de vereniging zijn opgenomen;
  • een bewijs van inschrijving in het register van de Kamer van Koophandel;
  • een bewijs van betaling van de waarborgsom;
  • een verklaring van de politieke groepering waarin haar gemachtigde en plaatsvervangend gemachtigde is aangewezen bij het centraal stembureau.

Registratieformulier en andere stukken

U stuurt uw registratieverzoek naar:
Centraal stembureau van de gemeente Bergen
Postbus 175
1860 AD Bergen

Meer informatie

Voor inlichtingen kunt u terecht bij Laurens van der Veen, hoofd van Bureau Verkiezingen. Hij is  bereikbaar via e-mailadres of telefonisch via: 06-19429662

site_backtotop.png