Waar ben ik ?
Wetboeken
Datum 15 | 07 | 2016

Verordeningen

Verordeningen zijn algemene regels, vastgesteld door de gemeenteraad. Verordeningen kunnen gaan over allerlei onderwerpen. Zo zijn er verordeningen die als doel hebben om de gemeente voor iedereen leefbaar en netjes te houden. Andere verordeningen zijn bijvoorbeeld gericht op gemeentelijke belastingen of sociale zaken. De regels maken duidelijk wat wel en wat niet kan. Het biedt de gemeente een instrument om de regels te handhaven. De verordeningen kunnen ook verplichtingen voor u inhouden.

In Nederland worden regels vastgesteld door de rijksoverheid, provincies, waterschappen en gemeenten.

De verordeningen zijn te lezen als geconsolideerde teksten. Dat betekent dat latere wijzigingen in de oorspronkelijke tekst van de verordening zijn verwerkt.

Zoek regelingen van de gemeente Bergen op overheid.nl.

Alle gemeenten, waterschappen en provincies zijn per 1-1-2011 wettelijk verplicht om al hun regelgeving op overheid.nl te publiceren. Met dit formulier kunt u zoeken op overheid.nl in de regelgeving van de gemeente Bergen.

(Zoek met de datum van vandaag om alleen nu geldende regelgeving te vinden.)

Geavanceerde zoekopties vindt u op overheid.nl. De website wordt in een nieuw venster geopend

Terug naar boven