De Beeck herbouw

impressie van de herbouw van De Beeck
impressie van de herbouw van De Beeck

Multifunctioneel centrum De Beeck is in oktober 2017 afgebrand. Het zwem- en sportgedeelte en de vergaderruimtes worden herbouwd op de huidige locatie in Bergen. De omvang en bouwmassa van het nieuwe gebouw wordt gelijk aan zijn voorganger.

De gemeenteraad heeft 30 januari besloten om 2,5 miljoen extra beschikbaar te stellen voor de herbouw.

Plan

In de functies verandert niet veel. Er komt een multifunctioneel centrum met een zwembad, raadzaal en commissiezalen. Ook komt er weer een biljartruimte en een multifunctionele (ballet) zaal. Jongerencentrum Frats keert terug.

Wel nieuw is een volwaardige sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies bijvoorbeeld fitness en fysiotherapie. In de sporthal kunnen door scheidingswanden drie volwaardige gymzalen worden gemaakt. Buiten schooltijd is de hal voor andere sporten beschikbaar. Door de - noodzakelijke - komst van de sporthal is er geen plek meer voor de tennisbanen. De gemeente is in overleg met de TC Bergen voor een alternatief. 

Nieuwe fundering

De fundering blijkt in een te slechte staat om hier bovenop de nieuwe Beeck te kunnen bouwen. Voor deze investering is tweeëneenhalf miljoen extra beschikbaar gesteld.

Zeer duurzaam gebouw

Bij de herbouw van De Beeck wordt hoog ingezet op duurzaamheid. De inzet is energieneutraal. Het gebouw wordt gasloos en voorzien van hoogwaardige isolatie. Op het hele dak komen 1150 zonnepanelen. Op de lage delen komt een groendak.

Verzekeringsgelden

De verzekering keert in principe een bedrag uit voor herbouw van eenzelfde soort accommodatie, met dezelfde bestemming.

Planning

De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorkeursvariant van het college op 4 oktober 2018 en op 11 april 2019 met het beeldkwaliteitsplan (zie beiden hieronder). Vervolgens is gestart met aanbesteding op basis van het zogenaamde Design&Build principe. Dat betekent dat één partij het ontwerp maakt, uitwerkt en realiseert. Op dit moment is de aanbesteding nog niet afgerond. Wanneer de gemeente en de mogelijke opdrachtnemer tot een akkoord komen, maakt de gemeente dit bekend. Dan wordt ook bekend wat de planning is van de herbouw.

Naar het overzicht