De Beeck herbouw

Multifunctioneel centrum De Beeck is in de nacht van 12 op 13 oktober 2017 in de as gelegd. Het zwem- en sportgedeelte en de vergaderruimtes worden herbouwd op de huidige locatie in Bergen.

Plan

De gemeenteraad gaf begin 2018 opdracht om het door brand verwoeste sportcomplex de Beeck te herbouwen. Het nieuwe gebouw wordt qua bouwmassa, ligging en omvang gelijk aan zijn voorganger. Ook qua functies verandert er niet veel; er komt een multifunctioneel centrum met een zwembad, raadzaal en commissiezalen. Ook komt er weer een biljartruimte en een multifunctionele (ballet) zaal. Jongerencentrum Frats keert terug. Wel nieuw is een volwaardige sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies bijvoorbeeld fitness en fysiotherapie. In de sporthal kunnen door scheidingswanden drie volwaardige gymzalen gecreëerd worden, die buiten schooltijd voor andere sporten beschikbaar zijn. Door de -noodzakelijke- komst van de sporthal is er geen plek meer voor de tennisbanen. De gemeente is in overleg met de TC Bergen voor een alternatief. 

Zeer duurzaam gebouw

Bij de herbouw van De Beeck wordt hoog ingezet op duurzaamheid. "Het gebouw wordt gasloos, voorzien van hoogwaardige isolatie en het hele dak wordt bedekt met zonnepanelen. De inzet is energieneutraal, dat is zeer vooruitstrevend voor een complex met zwembad".

Verzekeringsgelden

De verzekering keert in principe een bedrag uit voor herbouw van eenzelfde soort accommodatie, met dezelfde bestemming.

Planning

De gemeenteraad heeft ingestemd met de voorkeursvariant van het college op 4 oktober 2018 en op 11 april 2019 met het beeldkwaliteitsplan (zie beiden hieronder). Vervolgens is gestart met aanbesteding op basis van het zogenaamde Design&Build principe. Dat betekent dat één partij het ontwerp maakt, uitwerkt en realiseert. Op dit moment is de aanbesteding nog niet afgerond. Wanneer de gemeente en de mogelijke opdrachtnemer tot een akkoord komen, maakt de gemeente dit bekend. Dan zal er ook bekend zijn wat de planning is van de herbouw.

Naar het overzicht