Dorp en duin

Hoe kijkt u aan tegen nieuwbouw in Egmond aan den Hoef of Egmond-Binnen? Wat zijn uw wensen, behoeften en bezwaren? En hoe komen we samen tot een goed plan, waarmee we Egmond aan den Hoef of Egmond-Binnen vitaal en krachtig houden? 

De gemeenteraad gaf opdracht om locaties te onderzoeken waar woningbouw in de toekomst mogelijk is. We vinden het belangrijk deze locaties te ontwikkelen in samenspraak met de inwoners van Egmond aan den Hoef of Egmond-Binnen.

Plannen nieuwbouw concreter

De plannen voor woningbouw in de Egmonden gaan voor behandeling naar de gemeenteraad. De woningbouw in Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef is daarmee een stap dichter bij het bouwen van nieuwe woningen. 

In het plan Dorp en Duin worden 350 woningen toegevoegd. In de eerste fase komen 150 woningen ten oosten van Egmond aan den Hoef en 100 woningen ten zuiden van Egmond-Binnen: 50% woningen met een vraagprijs tot 225.000 euro of een maandelijkse huur tot 750 euro; 25% met een maximale vraagprijs tot 325.000 euro of een maandelijkse huur tot 1.000 euro. Op de eerste twee categorieën wordt geen winst gemaakt.
De laatste 25% is in de vrije sector. Dit is nodig voor bijvoorbeeld de aanleg van wegen en riolering.

Het college maakt een voorbehoud. De provincie is niet voor woningbouw op deze locaties en kan zich bij de rechter tegen het plan verzetten. 

Aanpassingen

Eerder was ook sprake van woningbouw ten noorden van Egmond aan den Hoef tussen de Tiggellaan en de Zandweg. De gemeente wil hierover eerst verder in overleg met de omwonenden. Daarom zijn die woningen naar later doorgeschoven. In die latere fases wordt ook gewerkt aan het toevoegen van 50 extra woningen ten zuiden van Egmond-Binnen. De gemeente start met het vervolg als dit bestemmingsplan voor de eerste fase door de gemeenteraad is vastgesteld.

Politieke behandeling

Het college stemde op 21 december in met het bestemmingsplan voor Dorp en Duin. Op 27 januari is een algemene raadscommissie (beeldvormend) speciaal over dit onderwerp. Na een presentatie van het college wordt het bestemmingsplan besproken met inwoners en belanghebbenden. Zij hebben dan de gelegenheid om in te spreken. Op 3 februari staat het weer op de agenda van de Algemene Commissie (oordeelsvorming). Dan is er geen gelegenheid om in te spreken. De planning is dat het plan op 8 februari in de gemeenteraad wordt behandeld.

De stukken voor dit bestemmingsplan staan op de website raad Bergen-nh.

Plattegrond nieuwbouw plannen

plattegrond nieuwbouw Egmond a/d Hoef oost-noord
plattegrond nieuwbouw Egmond a/d Hoef oost-zuid
plattegrond nieuwbouw Egmond-Binnen zuid

Uitkomsten Week van Egmond

U kunt een verslag met de uitkomsten van de Week van Egmond downloaden.

Op pagina 15 vindt u de conclusie van dit rapport. Het overgrote deel van de deelnemers zijn vóór woningbouw in zowel Egmond-Binnen zuid als Egmond aan den Hoef noord en nost. We concluderen dat er voldoende steun is. 

Dit wil niet zeggen dat er geen tegenstanders zijn. Ook deze inwoners hebben van zich laten horen en hebben hun zorgen geuit. Dit zijn zorgen waar we rekening mee moeten houden in de uitwerking.

Bouwlocaties Egmond aan den Hoef en Egmond-Binnen

  • Egmond aan den Hoef noord. De zuidzijde van deze locatie grenst direct aan de woonkern Egmond a/d Hoef.
  • Egmond aan den Hoef oost. De locatie ligt tussen 2 woongebieden. De volledige westzijde grenst ook direct aan de woonkern Egmond a/d Hoef.
  • Egmond-Binnen zuid. Deze locatie ligt aan de zuidzijde van Egmond-Binnen.