Dorp en duin

Op 7 juli 2022 besloot de gemeenteraad het plan Dorp en Duin voor nieuwe woningen aan de randen van Egmond-Binnen en Egmond aan den Hoef af te wijzen. De gemeenteraad gaf aan dat het plan onvoldoende was afgestemd met de provincie en gaf het college de opdracht om een nieuw plan te maken in overleg met de provincie.

De gedeputeerde en de wethouders spraken kortgeleden met elkaar. De uitkomst van dit gesprek is dat zowel de gemeente als de provincie willen samenwerken om te komen tot de benodigde woningbouw in onder andere de Egmonden. Dat hebben ze vastgelegd in een intentieovereenkomst die op 28 september 2022 ondertekend is.

In de overeenkomst leggen ze vast dat gemeente Bergen en provincie samen aan de slag gaan met de vraag hoe de leefbaarheid en vitaliteit in de Egmonden en Groet kan worden verbeterd. Op korte termijn wordt een plan van aanpak opgesteld. In het plan van aanpak wordt een onderzoek naar te ontwikkelen woningbouwlocaties opgenomen.

Zoeken naar geschikte locaties

Veel inwoners willen dat er woningen gebouwd worden, zo bleek uit een enquête die vorig jaar is gehouden onder inwoners. Maar ook willen ze het groen in hun gemeente behouden. Daarom zoeken we nu samen met de provincie naar geschikte woningbouwlocaties die aan die wens tegemoet komen. Vanuit het provinciale beleid Sterke Kernen Sterke regio’s, gaan we samen het proces aan.

Werkbezoek

De gedeputeerde brengt op 8 december 2022 een werkbezoek aan de gemeente Bergen. Hiervoor worden raadsleden en andere belanghebbenden uitgenodigd. Het bezoek is onder andere bedoeld om informatie op te halen voor het plan van aanpak. Het streven is om dat op een later moment aan de gemeenteraad te presenteren.