Duindorp Schoorl

Schoorl is een plaatje! Nergens in Nederland vind je een plaats waar de duinen letterlijk tot in het dorp komen. ‘Duindorp Schoorl’ is dan ook het motto waarmee we de openbare ruimte in het centrum opnieuw willen inrichten om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken, zodat alle inwoners van Schoorl en onze bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

De duinen als inspiratie

Belangrijke inspiratiebron is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen, dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte. Kenmerkend voor de Schoorlse Duinen is bos, duin en heide en grote hoogteverschillen. Dit kan misschien niet letterlijk teruggebracht worden in de openbare ruimte, maar bij de keuze van beplanting kunnen soorten gekozen worden die ook in het bos voorkomen, denk bijvoorbeeld aan meerstammige berken, eiken of het gebruik van bijvoorbeeld heide, varens of grassen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

  1. De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
  2. De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
  3. De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
  4. Locatie ter plaatse van het voormalige postkantoor

Update herinrichting openbare ruimte

Een meetekengroep heeft in vier bijeenkomsten meegedacht over een nieuwe inrichting.. Op een online platform konden inwoners van Schoorl hun ideeën en suggesties geven voor de herinrichting van de openbare ruimte. 

Op 7 november 2019 heeft de raad ingestemd met de plannen voor een nieuwe inrichting van de openbare ruimte in het centrum van Schoorl. De raad heeft daarbij een aantal wijzigingen meegegeven. Het voorgestelde plan voorzag in het omdraaien van het huidige éénrichtingverkeer. De raad heeft besloten de richting niet om te draaien, maar de Heereweg alleen toegankelijk te maken voor bestemmingsverkeer. Ook heeft de raad het plan gewijzigd op het punt van de voorrangssituatie voor fietsers op de kruising Laanweg-Sportlaan. De gevolgen van deze wijzigingen worden nu verwerkt in het plan.

Planning

We verwachten het najaar van 2021 te kunnen starten met de 1e fase. Hierna kan het plan op details uitgewerkt worden en kunnen we het aanbesteden. Het project is groot. Daarom zal de uitvoering in verschillende fasen plaatsvinden. Natuurlijk houden we rekening met het toeristisch seizoen.

Documenten

Naar het overzicht