Duindorp Schoorl

Schoorl is een plaatje! Nergens in Nederland vind je een plaats waar de duinen letterlijk tot in het dorp komen. ‘Duindorp Schoorl’ is dan ook het motto waarmee we de openbare ruimte in het centrum opnieuw willen inrichten om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken, zodat alle inwoners van Schoorl en onze bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

De duinen als inspiratie

Belangrijke inspiratiebron is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen, dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte. Kenmerkend voor de Schoorlse Duinen is bos, duin en heide en grote hoogteverschillen. Dit kan misschien niet letterlijk teruggebracht worden in de openbare ruimte, maar bij de keuze van beplanting kunnen soorten gekozen worden die ook in het bos voorkomen, denk bijvoorbeeld aan meerstammige berken, eiken of het gebruik van bijvoorbeeld heide, varens of grassen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

 1. De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
 2. De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
 3. De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
 4. Locatie ter plaatse van het voormalige postkantoor

Update herinrichting openbare ruimte

De meetekengroep heeft in zes bijeenkomsten meegedacht over een nieuwe inrichting.. Op een online platform konden inwoners van Schoorl hun ideeën en suggesties geven voor de herinrichting van de openbare ruimte. 

Op 7 november 2019 heeft de raad ingestemd met het voorontwerp van de nieuwe inrichting openbare ruimte in het centrum van Schoorl. De amendementen en moties die zijn ingediend zijn verder onderzocht en bekeken.
In januari 2021 zijn de uitwerkingen van de amendementen en moties met de raad besproken.

Planning (onder voorbehoud)

De start van de uitvoering is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere het vervangen van kabels en leidingen van nutsbedrijven vooruitlopende aan de civiele werkzaamheden.
Ook hangt het af van het verkrijgen van de nodigde vergunningen en de overleggen met andere belanghebbenden en derden.
Het werk betreft een groot projectgebied en wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Hierbij moet rekening gehouden worden met het toeristische seizoen.

We beogen eind 2021 te starten met de ontwikkeling.

 • Februari:Overleg werkzaamheden nutsbedrijven
 • Februari - april: Concept Definitief Ontwerp gereed
 • Mei: Informatieavond
 • Mei- Juni: Opstellen Definitief Ontwerp
 • Juli: Vergunningen aanvragen / opstellen bestek
 • Augustus /september:  Aanbestedingsprocedure

We verwachten het najaar van 2021 te kunnen starten met de 1e fase. Hierna werken we het plan op details uit en besteden we het aan. Het is een groot project, daarom vindt de uitvoering plaats in verschillende fasen. Natuurlijk houden we rekening met het toeristisch seizoen.

Voorlopig ontwerp (pdf, 29 MB)

Contact

 •  Projectleider: Kees Neefjes
 • Telefoon: 088- 909 72 45
Naar het overzicht