Duindorp Schoorl centrumplan

Foto: Centrum Duindoorp Schoorl

Schoorl is een plaatje. Nergens in Nederland komen de duinen letterlijk tot in het dorp. ‘Duindorp Schoorl’ is het motto voor de nieuwe inrichting van het centrum. Om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken. Zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

Duinen als inspiratie

Belangrijke inspiratiebron is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte.

Kenmerkend voor de Schoorlse Duinen is bos, duin en heide en grote hoogteverschillen. Dit kan misschien niet letterlijk teruggebracht worden in de openbare ruimte. Maar bij beplanting kunnen soorten gekozen worden die ook in het bos voorkomen. Bijvoorbeeld aan berken, eiken, heide, varens of grassen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

 • De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
 • De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
 • De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
 • Locatie van het voormalige postkantoor.

Herinrichting openbare ruimte

Een groep inwoners heeft in 6 bijeenkomsten meegedacht over een nieuwe inrichting. Inwoners van Schoorl konden hun ideeën en suggesties doorgeven voor de herinrichting van de openbare ruimte. 

Op 7 november 2019 heeft de raad ingestemd met het voorlopig ontwerp (pdf, 29 MB). De amendementen en moties zijn verder onderzocht en bekeken. In januari 2021 zijn de uitwerkingen van de amendementen en moties met de raad besproken.

Stand van zaken werkzaamheden

 • De werkzaamheden aan kabels en leidingen zijn in december 2021 afgerond.
 • PWN voert half januari 2022 aanpassingen aan het waterleidingnet uit.
 • Bij de graafwerkzaamheden voor het waterleidingnet kan het zijn dat de straat tijdelijk wordt opengebroken. De gemeente herstelt na de werkzaamheden en na de herinrichting de bestrating definitief. Hierbij houden we rekening met het toeristenseizoen. 
 • Gedurende de werkzaamheden gelden tijdelijke verkeersmaatregelen Deze maatregelen geven we ruim van tevoren aangegeven met borden aan.

Planning (onder voorbehoud)

De start van de uitvoering is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere het vervangen van kabels en leidingen en het waterleidingnet vooruitlopende op de civiele werkzaamheden. Ook hangt het af van de benodigde vergunningen. En van de overleggen met belanghebbenden en derden. 

Het werk betreft een groot projectgebied en wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Hierbij moeten we rekening houden met het toeristische seizoen. 

2021

 • oktober / december: vervangen kabels en leidingen nutsbedrijven
 • september/december: concept definitief ontwerp gereed

2022

 • januari: start vervangen waterleiding door PWN.
 • januari: opstellen definitief ontwerp
 • februari / maart: vergunningen aanvragen en opstellen bestek
 • april / mei: aanbestedingsprocedure
 • oktober: start uitvoering fase 1