Duindorp Schoorl centrumplan

Foto: Centrum Duindoorp Schoorl

Schoorl is een plaatje. Nergens in Nederland komen de duinen letterlijk tot in het dorp. ‘Duindorp Schoorl’ is het motto voor de nieuwe inrichting van het centrum. Om zo het centrum vriendelijk en gezelliger te maken. Zodat inwoners en bezoekers er graag langer kunnen en willen verblijven.

Duinen als inspiratie

Belangrijke inspiratiebron is het achtergelegen duin- en bosgebied met het Klimduin. Schoorl heeft een unieke ligging als dorp in de duinen. Dit willen we terug laten komen in het ontwerp van de openbare ruimte.

Kenmerkend voor de Schoorlse Duinen is bos, duin en heide en grote hoogteverschillen. Dit kan misschien niet letterlijk teruggebracht worden in de openbare ruimte. Maar bij beplanting kunnen soorten gekozen worden die ook in het bos voorkomen. Bijvoorbeeld aan berken, eiken, heide, varens of grassen. Daarnaast kan de inrichting verwijzen naar de vormentaal in het duinlandschap.

Plangebied

Het deel van het centrum dat een nieuwe inrichting krijgt is:

  1. De Heereweg vanaf de Sportlaan tot aan het kruispunt met de Laanweg.
  2. De doorgaande route, de Laanweg vanaf de Sportlaan tot aan de bocht bij hotel Merlet. (Duinweg)
  3. De Duinvoetweg vanaf de Duinweg tot aan het klimduin.
  4. Locatie van het voormalige postkantoor.

Herinrichting openbare ruimte

Een groep inwoners heeft in 6 bijeenkomsten meegedacht over een nieuwe inrichting. Inwoners van Schoorl konden hun ideeën en suggesties doorgeven voor de herinrichting van de openbare ruimte. 

Op 7 november 2019 heeft de raad ingestemd met het voorlopig ontwerp (pdf, 29 MB). De amendementen en moties zijn verder onderzocht en bekeken. In januari 2021 zijn de uitwerkingen van de amendementen en moties met de raad besproken.

Werkzaamheden leidingen vanaf 25 oktober - eind december

Maandag 25 oktober starten de werkzaamheden voor het vervangen van de gasleiding en de aanleg van een nieuwe stroom voedingskabel. Graven van de sleuven voor de kabels en leidingen levert hinder op voor voetgangers, bewoners, bevoorrading en verkeersdeelnemers. De winkels blijven bereikbaar via loopschotten over de sleuven en we werken met halve wegafzettingen.

Lees hier meer over de werkzaamheden vervangen kabels en leidingen.

Planning (onder voorbehoud)

De start van de uitvoering is afhankelijk van meerdere factoren. Onder andere het vervangen van kabels en leidingen van nutsbedrijven vooruitlopende op de civiele werkzaamheden. Ook hangt het af van de nodigde vergunningen. En van de overleggen met andere belanghebbenden en derden. 

Het werk betreft een groot projectgebied en wordt in verschillende fasen uitgevoerd. Hierbij moeten we rekening houden met het toeristische seizoen. 
Stand van zaken voorbereiding is als volgt:

2021

  • Oktober: start vervangen kabels en leidingen nutsbedrijven
  • September/oktober: concept definitief ontwerp gereed
  • November: opstellen definitief ontwerp
  • November / december: vergunningen aanvragen en opstellen bestek

2022

  • April / mei: aanbestedingsprocedure
  • Oktober: start uitvoering fase 1