Duurzaamheidslening

Informatie:

Het is (tijdelijk) niet mogelijk de gemeentelijke subsidie aan te vragen. Het leenplafond voor de gemeentelijke duurzaamheidslening is bereikt. 

Wel kunt u gebruik maken van de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds

Niet voor iedere woningeigenaar zijn duurzame maatregelen financieel haalbaar. Met een duurzaamheidslening hoopt de gemeente woningeigenaren sneller over de streep te trekken om tot actie over te gaan.

Het college wil de verduurzaming door inwoners stimuleren. Behalen van de landelijke doelen van CO2-reductie is een enorme opgave voor veel gemeenten, zo ook voor Bergen. Om de woningeigenaren zoveel mogelijk te helpen, kan een duurzaamheidslening uitkomst bieden. Met zo’n lening kunnen inwoners tegen zeer lage rentekosten een lening aangaan om grote investeringen te financieren.

Budget voor grote investeringen

De bestaande subsidieregeling is ongeschikt om woningeigenaren te helpen die onvoldoende budget hebben voor de flinke investeringen die nodig zijn om de woning klaar te maken voor de toekomst. 

Voor verduurzamen van bestaande koopwoningen heeft de gemeente al jaren een subsidieregeling voor energiebesparende maatregelen. Van deze regeling werd steeds meer gebruikgemaakt.

Voordelen ten opzichte van landelijke lening

De duurzaamheidslening biedt veel voordelen voor de woningeigenaren ten opzichte van de landelijke lening voor energiebesparing. Zo kunt u bijvoorbeeld alleen voor zonnepanelen of een warmtepomp een lening aanvragen. Bij de landelijke lening moet u meerdere maatregelen aan elkaar koppelen.

Meer mogelijkheden opgenomen

Naast maatregelen om energie te besparen of op te wekken, zijn ook maatregelen voor klimaat adaptatie en een energie opslag opgenomen in deze regeling. De kosten van deze maatregelen zijn relatief hoog. De kans bestaat dat een woningeigenaar er dan voor kiest om deze maatregelen toch niet te nemen als men het zelf moet financieren.

Energiebespaarlening Nationaal Warmtefonds

U kunt gebruik maken van de Energiebespaarlening van het Nationaal Warmtefonds. Dit is de landelijke regeling om energiebesparende investeringen voor een woning te financieren.

Het gaat om een lening met 0% voor huishoudens met een gezamenlijk inkomen tot € 45.014. Huishoudens met een hoger gezamenlijk inkomen kunnen tegen een rentetarief ook gebruik maken van de lening.