Duurzame warmte

Binnen 30 jaar maakt Nederland geen gebruik meer van de fossiele brandstof aardgas. Dit staat in de Klimaatwet die in 2019 in werking is getreden. En in het Klimaatakkoord dat is afgesloten om ervoor te zorgen dat de uitstoot van CO2 wordt afgebouwd naar bijna 0.

Verminderen van de uitstoot van CO2 en beter benutten van grondstoffen zorgt ervoor dat wij een duurzame toekomst garanderen voor onszelf en voor de generaties na ons.

Zorgvuldige aanpak

Dit vraagt om een zorgvuldige aanpak van de gemeente. Daarvoor is een Visie Aardgasvrije Wijken opgesteld.