Klimaat

Gemeenten hebben de regie in de energietransitie. De gemeenten staan voor een belangrijke opgave: we moeten nu handelen om onze toekomst veilig te stellen. We moeten nu de klimaatverandering tegengaan.

Meer duurzaamheid bereiken, heeft veel effecten. Niet alleen financieel, maar ook op onze manier van leven en werken. Aandacht voor een gezond klimaat moet onderdeel worden van het DNA van de gemeente en de samenleving.

Programma klimaat

De gemeenten Bergen, Uitgeest, Castricum en Heiloo leggen een gezamenlijke ambitie vast. Samen trekken wij op om de doelstellingen te behalen.

In Ambities programma klimaat BUCH-gemeenten (pdf, 4 MB) zijn alle opgaven op een rij gezet. Het programma heeft 5 pijlers:

  • energietransitie, 
  • duurzame mobiliteit,
  • circulaire economie, 
  • klimaatadaptatie en 
  • duurzame bedrijfsvoering.

Klimaatverandering tegengaan

We moeten klimaatverandering tegengaan. Nederland wil in 2030 bijna de helft minder broeikasgassen uitstoten dan in 1990. En we willen meer duurzame energie opwekken (49% minder CO2 uitstoot). Dit noemen we de energietransitie.