Eeuwigelaan Bergen fietspad

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van en naar de kust en de Egmonden. Het fietspad is in de zomerperiode te druk en te smal om al het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Ook de rijweg is smal. De bomen staan er vlak langs.

De gemeenteraad heeft op 14 december 2017 ingestemd met een nieuwe inrichting van de laan. Ingrepen zorgen ervoor dat de Eeuwigelaan veilig en toekomstbestendig wordt. Uitgangspunt is dat het karakter van de Eeuwigelaan behouden blijft.

Nieuwe situatie

In de nieuwe situatie is er een eenrichtingsfietspad aan beide zijden van de laan. Er komen vier gemarkeerde oversteken, zodat fietsers veilig kunnen oversteken. Namelijk bij:

  • Buerweg,
  • Slotrampweg,
  • Mosselbuurt en
  • scholierenpaadje.

Voor de aanleg van het fietspad aan de zuidzijde moeten een aantal bomen wijken (het exacte aantal hangt af van de wortelgroei onder het pad). Ter compensatie worden er meer dan 50 bomen teruggeplaatst in de bermen.

Omdat het ongewenst is bomen te kappen om de rijbaan voor auto’s te verbreden, komen er een aantal passeerstroken langs de rijbaan.

Het fietspad langs de Eeuwigelaan is smal. Ook de weg is smal. Er staan veel bomen vlak langs de weg en hangen er soms schuin overheen. Vooral in het deel van de Eeuwigelaan dat bekendstaat als de ‘Donkere hoek’ staan beuken die door aanrijdingen onherstelbaar zijn beschadigd. Vanaf de jaren negentig zijn daarom al bomen weggehaald of voorzien van reflectoren. Beuken die sterven of ziek worden, kunnen door afbrekende takken of stamhout leiden tot ongevallen.

Uit tellingen blijkt dat het fietspad in de zomerperiode te druk en te smal is om al het fietsverkeer goed en veilig af te wikkelen. Soms is het in zomerse weken zelfs zéér druk. Bovendien is de verwachting dat het alleen maar drukker wordt en de snelheidsverschillen toenemen. Dit komt door een toename van vrijetijdsbesteding en de opmars van de elektrische- en bijzondere fietsen.

De globale planning is als volgt:

  • 2023 - vergunning en aanbesteding
  • 2024 - 1e kwartaal start uitvoering (onder voorbehoud)