Fietspad Eeuwigelaan Bergen

De Eeuwigelaan is een mooie en kenmerkende laan in de kern Bergen. Daarnaast is het een belangrijke verbindingsweg voor fiets- en autoverkeer van- en naar de kust en de Egmonden.  Het fietspad langs de Eeuwigelaan is smal. In de zomermaanden is het vaak zeer druk met fietsverkeer en dan is het fietspad te smal om al dit fietsverkeer goed en veilig te verwerken.

Ook de weg is smal. Er staan veel bomen pal langs de weg of hangen er zelfs schuin overheen. Vooral in het deel van de Eeuwigelaan dat bekendstaat als de ‘Donkere hoek’ staan beuken die door aanrijdingen onherstelbaar zijn beschadigd. Vanaf de jaren negentig zijn daarom al bomen weggehaald of voorzien van reflectoren. Beuken die sterven of ziek worden, kunnen door afbrekende takken/stamhout leiden tot ongevallen.
 

Naar het overzicht