Fusie Egmondse voetbalclubs

De drie voetbalverenigingen van Egmond zijn nog gezonde clubs met voldoende leden voor de competitie. Maar cijfers laten zien dat er steeds minder kinderen geboren zullen worden in de Egmonden. Daardoor zal het aantal jeugdleden afnemen. Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub. De clubs hebben om die reden ingestemd met een fusie op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef.

Stand van zaken

In september 2019 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. Het plan moest op 4 punten worden aangepast. 

De afgelopen maanden heeft het college het bestemmingsplan op deze punten aangepast en aangescherpt. Op 29 september heeft de raad het aangepaste plan vastgesteld.

Bij de vaststelling is een motie aangenomen. Daarin staat dat de gemeente de omwonenden betrekt bij de uitwerking van het plannen. Een tweede motie gaat over het terugbrengen van zogenaamde nollen (klein duinen) in het landschap op de plek tussen de weg en de voetbalvelden.

De huidige voetbalcomplexen blijven in gebruik tot het nieuwe open gaat. In deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de velden en accommodaties gedaan.

Plan

Het plan bestaat uit een sportpark met een versterkt natuurgrasveld met wedstrijdverlichting, twee kunstgrasvelden met verlichting, twee natuurgrasvelden, een clubgebouw met tribune en 140 parkeerplaatsen. De hoofdentree voor auto’s is vanaf het kruispunt bij het benzinestation. Fietsers kunnen op drie manieren het complex bereiken.

Uitgangspunt is een sportpark te ontwikkelen dat landschappelijk goed is ingepast en aansluit op het naastgelegen duingebied.

Planning

Het aangepaste plan komt binnenkort ter inzage. De gemeente start met voorbereidende werkzaamheden voor de uitvoering.

Naar het overzicht