Groen -en bomenbeleid

Een groot deel van het groen in de wijken en straten wordt beheerd door de gemeente. Hoe we dat doen staat in ons groenbeleidsplan. We maken een nieuw groenbeleidsplan voor 10 jaar. Een monumentale bomenlijst wordt onderdeel van dit groenbeleidsplan. Daarbij willen we rekening houden met ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering en het zorgen voor meer biodiversiteit.

Het nieuwe beleid beperkt zich tot de dorpskernen in de gemeente. Het buitengebied valt buiten dit nieuwe groenbeleid.

In februari tot begin maart 2021 heeft een groep inwoners meegedacht over het nieuwe beleidsplan. De ideeën van deze inwoners verwerken we in het plan.  

Redenen voor een nieuw groenbeleidsplan

Het nieuwe plan is noodzakelijk omdat het huidige Groenbeleidsplan verouderd is. Er zijn veel maatschappelijk ontwikkelingen. Deze moeten een plaats hebben in het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan. Aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en maatregelen om de effecten van klimaatveranderingen tegen te gaan zijn hiervan voorbeelden. Dit betekent dat er veel kansen zijn voor ons groen in Bergen om dit om een betere manier te beheren en in te richten. Dit plan beperkt zich tot de dorpskernen in de gemeente. Het buitengebied is niet meegenomen.

  • Groene ambities vastleggen voor de periode 2021-2031.
  • Sturing geven om groene doelen te bereiken.
  • Vaststellen groenstructuur en kwaliteit beheer.
  • Ruimtelijke aspecten vastleggen voor omgevingsplan.
  • Bomenbeleidsplan wordt onderdeel van het groenbeleidsplan.

Monumentale bomenlijst

Bij het nieuwe groenbeleid zit ook een inventarisatie van alle monumentale en bijzondere bomen in de gemeente Bergen. Alle waardevolle bomen die nu bekend zijn, staan op deze lijst: ruim 3000 bijzondere bomen, circa 1000 monumentale bomen en meer dan 100 bomen die landelijk zijn aangewezen als monumentale boom. U kunt de bomen opzoeken en bekijken op een digitale kaart.

Heeft u een bijzondere boom in uw tuin? Mogelijk komt uw boom dan in aanmerking voor een plaats op de monumentale bomenlijst van de gemeente Bergen. De conditie van deze bomen wordt elke drie jaar door een bomendeskundige gecontroleerd. Met deze extra zorg en aandacht willen we samen met inwoners zoveel mogelijk waardevolle bomen voor onze gemeente behouden. Kijk voor meer informatie, voorwaarden en aanmelden op onze website "Ik denk mee over Bergen". U kunt uw boom aanmelden tot 26 juli 2021.