Groenbeleid vernieuwen

Een groot deel van het groen in de wijken en straten wordt beheerd door de gemeente. Hoe we dat doen staat in ons groenbeleidsplan. We maken een nieuw groen- en bomenbeleidsplan voor 10 jaar. Daarbij willen we rekening houden met ontwikkelingen, zoals bijvoorbeeld de klimaatverandering en het zorgen voor meer biodiversiteit.

Het nieuwe beleid beperkt zich tot de dorpskernen in de gemeente. Het buitengebied valt buiten dit nieuwe groenbeleid.

In februari tot begin maart 2021 heeft een groep inwoners meegedacht over het nieuwe beleidsplan. De idee├źn van deze inwoners verwerken we in het plan.  

Redenen voor een nieuw groenbeleidsplan

Het nieuwe plan is noodzakelijk omdat het huidige Groenbeleidsplan verouderd is. Er zijn veel maatschappelijk ontwikkelingen. Deze moeten een plaats hebben in het nieuwe groen- en bomenbeleidsplan. Aandacht voor duurzaamheid, biodiversiteit en maatregelen om de effecten van klimaatveranderingen tegen te gaan zijn hiervan voorbeelden. Dit betekent dat er veel kansen zijn voor ons groen in Bergen om dit om een betere manier te beheren en in te richten. Dit plan beperkt zich tot de dorpskernen in de gemeente. Het buitengebied is niet meegenomen.

  • Groene ambities vastleggen voor de periode 2021-2031.
  • Sturing geven om groene doelen te bereiken.
  • Vaststellen groenstructuur en kwaliteit beheer.
  • Ruimtelijke aspecten vastleggen voor omgevingsplan.
  • Bomenbeleidsplan wordt onderdeel van het groenbeleidsplan.
Naar het overzicht