Herbouw De Beeck

Multifunctioneel centrum De Beeck is in de nacht van 12 op 13 oktober 2017 in de as gelegd. Het zwem- en sportgedeelte en de vergaderruimtes worden herbouwd op de huidige locatie in Bergen.

Plan

Er komt een multifunctioneel centrum met een zwembad, raadzaal en commissiezalen, een volwaardige sporthal en ruimte voor sport- en zorggerelateerde functies. Ook komt er weer een biljartruimte en een multifunctionele (ballet) zaal. Jongerencentrum Frats keert terug.

Het zwembad komt ongeveer in dezelfde vorm terug. Alleen het kreekje in het recreatiegedeelte wordt vervangen door interactieve speelelementen. De tennisbanen keren in geen enkele variant terug, omdat deze functie niet verenigbaar is met een voorziening voor het gymnastiekonderwijs voor scholen. De gemeente is in overleg met de TC Bergen voor een alternatief.

Fitness en fysiotherapie

Bij sport- en zorggerelateerde functies moet worden gedacht aan bijvoorbeeld fitness en fysiotherapie. In de sporthal kunnen door scheidingswanden drie volwaardige gymzalen gecreƫerd worden, die buiten schooltijd voor andere sporten beschikbaar zijn. Een sauna is niet meegenomen in de voorkeursvariant van het college, omdat een sauna verhoudingsgewijs hoge onderhouds-en schoonmaakkosten met zich meebrengt en een relatief gering aantal inwoners hiervan gebruikmaakt.

Zeer duurzaam gebouw

Bij de herbouw van De Beeck wordt hoog ingezet op duurzaamheid. "Het gebouw wordt gasloos, voorzien van hoogwaardige isolatie en het hele dak wordt bedekt met zonnepanelen. De inzet is energieneutraal, dat is zeer vooruitstrevend voor een complex met zwembad".

Verzekeringsgelden

De verzekering keert in principe een bedrag uit voor herbouw van eenzelfde soort accommodatie, met dezelfde bestemming.

Planning

De gemeentereaad heeft ingestemd met de voorkeursvariant van het college op 4 oktober 2018. De gemeente start met het opstellen van het definitieve Programma van Eisen en volgt de aanbesteding.

De planning is dat de gemeente uiterlijk in oktober 2019 concrete bouwplannen overlegt en uiterlijk een jaar later met de bouw start. De planning is dat de nieuwe Beeck medio 2021 in gebruik worden genomen.

Naar het overzicht