Herinrichting Lijtweg

Lijtweg: situatie mei 2019

Auto’s op de Lijtweg rijden vaak hard. De weg is smal en elkaar passeren is moeilijk. Dat levert onveilige situaties op voor bromfietsers, fietsers en voetgangers. De gemeente past de weg aan om de veiligheid te verbeteren.

Door het passeren ontstaat schade aan de bermen. Hetzelfde gebeurt door het parkeren in de bermen. Daarom wil de gemeente de weg verbreden. Zo wordt de weg veiliger en is er minder schade aan de bermen.

Met maatregelen, zoals een punaise (bolvormige drempel) en verkeersdrempels, neemt de snelheid af. Voor de veiligheid van de voetgangers leggen wij een voetpad aan. Elk jaar tussen februari en april, vindt op de Lijtweg de paddentrek plaats. Ter bescherming van de padden tijdens de paddentrek, leggen wij paddentunnels aan.

Werkgebied en planning

In samenspraak met de bewoners van de Lijtweg is er een ontwerp gemaakt. Hun ideeën en wensen zijn in het ontwerp verwerkt.

Planning en proces

tekening van het werkgebied Lijtweg
  • Op 3 juni hebben burgemeester en wethouders het plan vastgesteld.
  • De gemeente moet voor een omgevingsvergunning zorgen.
  • Het werk wordt aanbesteed.
  • Het werk vindt plaats in de maanden september en oktober 2019.
  • Tijdens de werkzaamheden is de Lijtweg afgesloten; het verkeer wordt omgeleid.
  • De woningen blijven bereikbaar.
Naar het overzicht