Herinrichting Notweg

Notweg Bergen

We gaan een grote onderhoudsbeurt uitvoeren aan de Notweg tussen de Russenweg en Adema van Scheltemaweg. De rijbaan is in slechte staat en wordt daarom vervangen. Dit is een goed moment om de straat in samenspraak met omwonenden opnieuw in te richten volgens de huidige richtlijnen.

Nieuw ontwerp

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de straat. Dit ontwerp ligt ter inzage van 21 december tot 18 januari 2021.
We zijn benieuwd wat u van het ontwerp vindt. Onderstaand vindt u het voorlopig ontwerp en een toelichting op het ontwerp.

Na de inspraakperiode wordt het ontwerp eventueel nog aangepast en definitief gemaakt. Naar verwachting zullen de werkzaamheden in het tweede kwartaal van 2021 van start gaan. 

Grondgebruik

Tijdens het ontwerpproces hebben we de indruk gekregen dat sommige tuinen en/of inritten tot over de erfgrens zijn aangelegd. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en misschien heeft u hier ook helemaal geen weet van. Het is voor de gemeente wel erg belangrijk dat de erfgrens en gemeentegrond zichtbaar en bereikbaar is, o.a. voor dagelijks beheer en onderhoud maar ook voor de nutsbedrijven. Langs de erfgrens lopen namelijk kabels en leidingen van allerlei nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit, etc). Dit tracé moet toegankelijk blijven voor onderhoud en bij calamiteiten. Daarom zullen alle inritten op gemeentegrond worden voorzien van dezelfde gebakken straatstenen. Het groen dat op het tracé staat doen we voorlopig niks mee, maar als in de toekomst werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan zal het groen moeten worden verplant naar de daadwerkelijke erfgrens. Om u zo min mogelijk tot overlast te zijn stemmen we de werkzaamheden aan uw inrit van tevoren met u af.

Meer informatie en reageren

Hebt u vragen over het project of wilt u op het ontwerp reageren? Neem contact op met de projectleider Thijs Lesterhuis.

Naar het overzicht