Toelichting op het ontwerp

Toelichting op het ontwerp Notweg te Bergen.

Werkzaamheden riolering en verwerking regenwater

 • Het gemengde riool in Notweg wordt gehandhaafd. Een aantal huisaansluitingen zijn beschadigd en worden gerepareerd.
 • Het regenwater dat op straat valt wordt opgevangen in de bodem door speciaal vilt dat tussen de straatstenen wordt gelegd. Bij sommige inritten wordt een kolk aangelegd om bij een extreme regenbui het overtollige water af te voeren.

Verkeer en parkeren

 • Rijbaan tussen de Russenweg en de Adama van Scheltemaweg wordt verbreed tot 4,5 meter. Het verkeer kan elkaar dan beter passeren zonder de berm in te hoeven sturen.
 • Langsparkeerstrook wordt verbreed tot 2 meter. Zodoende kan hier veilig worden geparkeerd.
 • Kruispunt Notweg - Adama van Scheltemaweg wordt aangepast.
  • Rijbaan voor huisnummers 37 en 39 verandert in een uitrit. Hiermee wordt de verkeerssituatie vereenvoudigd en parkeren op de rijbaan ontmoedigd.
  • Voor het elektriciteitsstation van Liander wordt een pad aangelegd met grasbetontegels.
  • Bochtstralen worden versmald. Hierdoor wordt er meer overzicht gecreëerd op de kruising. Parkeren in de bocht wordt ontmoedigd.
 • Langs de school worden extra parkeervakken aangelegd.
 • Fietsenrekken bij de entree van de school worden verwijderd. Vanwege het toenemende aantal bakfietsen wordt meer opstelruimte gecreëerd.

Groen

 • Het groen wordt zoveel mogelijk gehandhaafd. Straatbomen worden niet gekapt.
 • De begroeiing langs de parkeerstroken wordt ten behoeve van parkeren teruggesnoeid.
 • De bermen worden voorzien van een verhoogde trottoirband om te voorkomen dat het wordt stukgereden.

Inrichting

 • De gebakken klinkers uit de rijweg worden hergebruikt voor de inritten.
 • De rijweg wordt voorzien van nieuwe gebakken stenen.
 • Bij de inrit van huisnummers 37 en 39 worden gele gebakken klinkers aangebracht om het onderscheid aan te geven tussen de doorgaande route en deze inrit.
 • In de parkeervakken komen nieuwe roodbruine gebakken klinkers, waar nodig voorzien van een witte onderbroken streep.
 • De langsparkeerstrook tegenover huisnummers 43 t/m 51 krijgt halfverharding. Dit is een harde vaste laag van kleine steentjes of schelpen.

Verlichting

 • De oude verlichting wordt vervangen door nieuwe ledverlichting.
 • De masten zijn nog niet aan vervanging toe en blijven staan op de huidige plek.
 • De lichtmast voor het Russisch monument wordt verplaatst naar de overzijde van de weg.

Afval

 • Op de huidige verzamelplaatsen van de rolcontainers wordt nieuwe bestrating aangelegd. Hiermee willen we voorkomen dat de containers op straat komen te staan.
 • De verzamelplaats voor huisnummer 37 is vanwege de nieuwe inrichting verplaatst naar het eerste parkeervak tegenover huisnummer 36.

Duurzaamheid

 • Bij de uitwerking van het ontwerp is zoveel mogelijk gekozen voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en het klimaat.
  • Regenwater dat op straat valt wordt niet meer afgevoerd naar de rioolwaterzuivering.
  • De oude gebakken klinkers uit de straat worden hergebruikt.
  • Onder de rijbaan wordt een fundering aangebracht van gebroken puin dat vrijkomt bij de sloop van gebouwen. De fundering vermindert de kans op verzakkingen en spoorvorming.
  • Ledlampen leveren een besparing op het elektriciteitsverbruik.