Herinrichting Oranjebuurt Bergen

Gemeente Bergen is bezig met de herinrichting van de Oranjebuurt in Bergen. Het project zit in de laatste (4e) fase.  
Het gaat om de oostelijke delen van Prins Bernardlaan, Emmalaan, Marijkelaan en het laatste deel van de Oranjelaan.

Het riool wordt vervangen en het gebied wordt ingericht als 30-kilometerzone. De wegen worden opnieuw bestraat en er komen parkeerplaatsen, zodat er niet meer in de bermen geparkeerd wordt. De voetpaden in het Oranjeplantsoen worden verbeterd en een klein strand wordt bij de plas aangelegd.  Het plan is in samenspraak met de buurt gemaakt.

Planning

De uitvoering is begin 2018 gestart. Het werk wordt in oktober 2018 afgerond.
 

Naar het overzicht