Herstellen 't Oude Hof

Oude Hof: situatie voorjaar 2019

Het Oude Hof is toe aan een opknapbeurt. Met nieuwe beschoeiingen en bomen krijgt het park weer zijn oorspronkelijke aanzicht. De walkanten zijn flink afgekalfd waardoor bomen scheef zijn gaan staan. Deze bomen zijn niet meer te redden.

Nieuwe beschoeiing

We brengen een nieuwe beschoeiing aan op de waterlijn zoals die oorspronkelijk is ontworpen. Hierdoor kunnen we bomen (her)planten volgens de oorspronkelijke aanlegtekening. De beschoeiing wordt met grond aangevuld en dient als ‘steunberm’ voor de nieuwe bomen. Het werk start met het aanbrengen van de beschoeiing aan de overzijde van de eilanden.

Nieuwe bomen

De bomenlaan aan de noordoostzijde van de eilanden herstellen we. Hiervoor verwijderen we 23 bomen en herplanten we 45 bomen op de originele maatvoering.

Behouden voor de toekomst

’t Oude Hof is aangelegd volgens een Hollands classicistische opzet, een belangrijke bouwstijl uit de 17e eeuw. Het park heeft de status van Rijksmonument en is daarom beschermd.

Door deze aanpak is ’t Oude Hof te behouden voor de toekomst. De vijvers die richting de Eeuwigelaan liggen, worden in later aangepakt.

Naar het overzicht