Houtendijk en Warme Geestpad, Schoorl

Houtendijk voor de werkzaamheden

De huidige weg is een erftoegangsweg met asfalt verharding. De weg ligt in een 30km/uur gebied. De rijweg is smal: 3 meter breed. Langs de rijweg is een smalle grasberm. Op de Houtendijk zijn plekken met matige en ernstige scheurvorming.

We voeren nu groot onderhoud uit om de levensduur van de weg te verlengen. Na het groot onderhoud kan de weg weer 20 jaar mee. Wel moet in de tussentijd klein onderhoud gedaan worden om het zo te houden.

Groot onderhoud

De werkzaamheden bestaan grotendeels uit:

  • Plaatselijk bakfrezen van slechte plekken asfalt en opnieuw uitvullen.
  • Aanbrengen van asfaltwapening in de gebakfreesde vakken.
  • Aanbrengen van een nieuwe, extra asfaltlaag van ca 4 cm dik over de hele breedte van de rijweg.
  • Inritten waar nodig herstraten of aangehelen, zodat er een goede overgang naar de rijweg blijft. 
  • Nieuwe putranden met deksels aanbrengen op de rioolinspectieputten in de rijweg.
  • Bermen afwerken en opnieuw inzaaien.

Projectgrenzen

Het projectgebied is het deel van de Houtendijk van huisnummers 2 t/m 16 en het Warme Geestpad huisnummers 1 t/m 3.

Voorlopige planning

De werkzaamheden vinden plaats in de tweede helft van september of de eerste helft van oktober 2020. 

De bewoners ontvangen een brief van de aannemer voordat het werk start.

werkgebied: Houtendijk 2 t/m 16 en Warme Geestepad 1 t/m 3
Naar het overzicht