Oosterdijk 22

Het besluit omgevingsvergunning voor het renoveren en verlengen van de stal op Oosterdijk 22, 1862 PT Bergen N.H ligt ter inzage van 17 november t/m 28 december. 2023.