Jan Oldenburglaan herinrichting

De Jan Oldenburglaan is in slechte staat en is aan vervanging toe. Voor de gemeente een goed moment om de straat opnieuw in te richten volgens de huidige richtlijnen. En dat in samenspraak met omwonenden. 

Voorafgaand aan de planvorming konden bewoners van de straat hun wensen doorgeven voor het nieuwe ontwerp (pdf, 640 KB). Er is geprobeerd met zo veel mogelijk wensen rekening te houden in het nieuwe ontwerp. Alle wensen zijn gebundeld en voorzien van een reactie van de gemeente.

Nieuw ontwerp

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de straat. Dit ontwerp lag ter inzage van 21 december tot 18 januari 2021.

De reacties op het ontwerp verwerken we in het definitieve ontwerp. 

Grondgebruik

Voor de gemeente is het belangrijk dat de erfgrens en de gemeentegrond zichtbaar en bereikbaar zijn. Dit is nodig voor dagelijks beheer en onderhoud. Maar ook voor nutsbedrijven, die kabels en leidingen langs de erfgrens hebben liggen.

Sommige tuinen en inritten zijn aangelegd tot over de erfgrens. Omdat dit weggedeelte toegankelijk moet zijn voor onderhoud en bij calamiteiten, krijgen alle inritten op gemeentegrond dezelfde straatsteen. Het aanwezige groen blijft voorlopig bestaan. Bij werkzaamheden in de toekomst, moet het groen worden verplant naar de erfgrens. Om zo min mogelijk overlast te bezorgen, stemmen we de werkzaamheden aan de inrit van tevoren af met de bewoners.

Voortgang

Er loopt nog een onderzoek naar aanleiding van de wateroverlast bij hevige regenval. De bewoners en andere belanghebbenden ontvangen tijdig informatie over de uitvoering van de plannen. 

Naar verwachting starten de werkzaamheden in oktober 2023. Na de zomer organiseren we een informatieavond om omwonenden te informeren over de planning en het verloop van de werkzaamheden.