Jan Oldenburglaan herinrichting

Jan Oldenburglaan

We gaan een grote onderhoudsbeurt uitvoeren aan de Jan Oldenburglaan. De weg is in slechte staat en wordt daarom vervangen. Dit is een goed moment om de straat in samenspraak met omwonenden opnieuw in te richten volgens de huidige richtlijnen.

Wensen

Voorafgaand aan de planvorming hebben bewoners van de straat hun wensen kunnen meegeven voor het nieuwe ontwerp. We hebben geprobeerd om zo veel mogelijk wensen mee te nemen in het nieuwe ontwerp. Alle binnengekomen wensen zijn gebundeld in onderstaand document en voorzien van een reactie van de gemeente.

Nieuw ontwerp

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de straat. Dit ontwerp lag ter inzage van 21 december tot 18 januari 2021.Onderstaand vindt u het voorlopig ontwerp en een toelichting op het ontwerp.

De ontvangen reacties op het ontwerp worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Hierover informeren wij u later. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal 2021.

Grondgebruik

Tijdens het ontwerpproces kregen we de indruk dat sommige tuinen en/of inritten tot over de erfgrens zijn aangelegd. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en misschien hebt u hier ook helemaal geen weet van. Het is voor de gemeente wel erg belangrijk dat de erfgrens en gemeentegrond zichtbaar en bereikbaar is, o.a. voor dagelijks beheer en onderhoud maar ook voor de nutsbedrijven. Langs de erfgrens lopen namelijk kabels en leidingen van allerlei nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit, etc). Dit tracé moet toegankelijk blijven voor onderhoud en bij calamiteiten. Daarom zullen alle inritten op gemeentegrond worden voorzien van dezelfde gebakken straatstenen. Het groen dat op het tracé staat doen we voorlopig niks mee, maar als in de toekomst werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan zal het groen moeten worden verplant naar de daadwerkelijke erfgrens. Om u zo min mogelijk tot overlast te zijn stemmen we de werkzaamheden aan uw inrit van tevoren met u af.

Meer informatie

Hebt u vragen over het project neem contact op met de projectleider Thijs Lesterhuis.

Naar het overzicht