Kerkelaan, Berkenlaan en deel Komlaan reconstructie

De Kerkelaan en de Berkelaan zijn twee mooie woonstraten nabij het centrum van Bergen. De huidige weg betreft een erftoegangsweg, uitgevoerd in een gesloten verharding van asfalt. Langs weerszijde van de rijweg liggen groene bermen met grote karakteristieke bomen. Op enkele plaatsen liggen langs de rijweg parkeervakken van betonstraatstenen (rood/zwart genuanceerd).
Langs de Berkenlaan ligt een voetpad van grijze betontegels (breed 1,80 m).

Plan

In de weg ligt een gemengd rioolstelsel. De riolering bereikt het einde van zijn levensduur en is aan vervanging toe. De gemeente wil dit moment aangrijpen om behalve de riolering te vervangen, tevens de inrichting van de straat te vernieuwen.

Gewenst resultaat

Na oplevering moet het resultaat op hoofdlijnen voldoen aan:

  • Een klimaatbestendige terreininrichting die wateroverlast in de toekomst voorkomt;
  • Een gescheiden rioolstelsel;
  • Zoveel mogelijk behoud van de karakteristieke bomen;
  • Inrichting van de weg als erftoegangsweg met gebakken straatstenen;
  • Behoud van het 30km/zone gebied.

Projectgebied

Het projectgebied betreft de Berkenlaan, de Kerkelaan vanaf de Renbaanlaan tot de Komlaan en de Komlaan vanaf de Kerkelaan tot de Rondelaan. 

Naar het overzicht