Lijtweg herinrichting

Lijtweg: situatie mei 2019

Auto’s op de Lijtweg rijden vaak hard. De weg is smal en elkaar passeren is moeilijk. Dat levert onveilige situaties op voor bromfietsers, fietsers en voetgangers. De gemeente past de weg aan om de veiligheid te verbeteren.

Door het passeren ontstaat schade aan de bermen. Hetzelfde gebeurt door het parkeren in de bermen. Daarom wil de gemeente de weg verbreden. Zo wordt de weg veiliger en is er minder schade aan de bermen.

Met maatregelen, zoals een punaise (bolvormige drempel) en verkeersdrempels, neemt de snelheid af. Voor de veiligheid van de voetgangers leggen wij een voetpad aan. Elk jaar tussen februari en april, vindt op de Lijtweg de paddentrek plaats. Ter bescherming van de padden tijdens de paddentrek, leggen wij paddentunnels aan.

Planning

De werkzaamheden vinden plaats in de maanden oktober, november, december en januari. Aannemer Schot-Infra voert de werkzaamheden uit. De woningen blijven tijdens de werkzaamheden bereikbaar.

Naar het overzicht