Parkeerbeleid vernieuwen

De gemeente is bezig met vernieuwing van het parkeerbeleid. Het bestaande beleid is 5 jaar geleden gemaakt. Wat nu goed functioneert, willen we behouden. Onderdelen die in de praktijk minder goed werken, kunnen we nu aanpassen of bijsturen.

Inspraakreacties

Inwoners konden in oktober en november 2019 op een online forum reageren. In november 2019 en februari-maart 2020 zijn 4 avonden georganiseerd. Aan de hand van stellingen is met bewoners gediscussieerd over het nieuwe parkeerbeleid. Hieronder kunt u de verslagen van de 4 bijeenkomsten openen.

Concept parkeervisie

De opbrengsten van de verschillende participatierondes is in een parkeervisie verwerkt die we aan u willen toelichten. Daarvoor worden 3 avonden georganiseerd. In verband met de huidige coronaregels is dit een digitaal overleg per kern:

  • 16 maart Bergen (19.30 – 21.00 uur)
  • 24 maart de Egmonden (19.30 – 21.00 uur)
  • 30 maart Schoorl (19.30 – 21.00 uur)

U kunt zich per mail aanmelden: parkeerbeleid@bergen-nh.nl

Vervolg

De parkeervisie wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het is de bedoeling om de nota voor de zomervakantie aan de raad voor te leggen.