Parkeerbeleid vernieuwen

De gemeente is bezig met vernieuwing van het parkeerbeleid. Het bestaande beleid is 5 jaar geleden gemaakt. Wat nu goed functioneert, willen we behouden. Onderdelen die in de praktijk minder goed werken, kunnen we nu aanpassen of bijsturen.

Inspraakreacties

Inwoners konden in oktober en november 2019 op een online forum reageren. In november 2019 en februari-maart 2020 zijn 4 avonden georganiseerd. Aan de hand van stellingen is met bewoners gediscussieerd over het nieuwe parkeerbeleid. Hieronder kunt u de verslagen van de 4 bijeenkomsten openen.

Vervolg

De resultaten van de 4 bijeenkomsten voegen wij samen tot een beleidsdocument. Dit beleidsdocument is het uitgangspunt voor het nieuwe gemeentelijk parkeerbeleid. 

Naar het overzicht