Notweg herinrichting

De Notweg, tussen de Russenweg en de Adama van Scheltemaweg, is toe aan een flinke opknapbeurt. Voor de gemeente een goed moment om de straat opnieuw in te richten volgens de huidige richtlijnen. En dat gebeurt in samenspraak met omwonenden. 

Nieuw ontwerp

De rijbaan van de Notweg is in slechte staat en wordt daarom vervangen. Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de straat. Dit ontwerp heeft ter inzage gelegen.

De reacties op het ontwerp worden verwerkt in het definitieve ontwerp. 

Grondgebruik

Voor de gemeente is het belangrijk dat de erfgrens en de gemeentegrond zichtbaar en bereikbaar is. Dit is nodig voor het dagelijks beheer en onderhoud maar ook voor nutsbedrijven, die kabels en leidingen langs de erfgrens hebben liggen.  sommige tuinen en inritten zijn aangelegd tot over de erfgrens. 

Omdat dit weggedeelte toegankelijk moet zijn voor onderhoud en bij calamiteiten worden alle inritten op gemeentegrond voorzien van dezelfde straatsteen. Het aanwezige groen blijft voorlopig bestaan. Als in de toekomst werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan zal het groen moeten worden verplant naar de daadwerkelijke erfgrens. Om u zo min mogelijk tot overlast te zijn stemmen we de werkzaamheden aan de inrit van tevoren af met de bewoners.

Voortgang

Op dit moment zijn de plannen nog niet uitgevoerd. De bewoners en andere belanghebbenden worden hier tijdig over ge├»nformeerd. 

Meer informatie

Voor vragen over het project kunt u contact opnemen met de projectleider Thijs Lesterhuis.