Notweg herinrichting

Notweg Bergen

We gaan een grote onderhoudsbeurt uitvoeren aan de Notweg tussen de Russenweg en Adema van Scheltemaweg. De rijbaan is in slechte staat en wordt daarom vervangen. Dit is een goed moment om de straat in samenspraak met omwonenden opnieuw in te richten volgens de huidige richtlijnen.

Nieuw ontwerp

Er is een nieuw ontwerp gemaakt voor de inrichting van de straat. Dit ontwerp laig ter in zage van 21 december tot 18 januari 2021.
Onderstaand vindt u het voorlopig ontwerp en een toelichting op het ontwerp.

De ontvangen reacties op het ontwerp worden verwerkt in het definitieve ontwerp. Hierover informeren wij u later. Naar verwachting starten de werkzaamheden in het tweede kwartaal 2021.

Grondgebruik

Tijdens het ontwerpproces hebben we de indruk gekregen dat sommige tuinen en/of inritten tot over de erfgrens zijn aangelegd. Dat kan natuurlijk niet de bedoeling zijn, en misschien heeft u hier ook helemaal geen weet van. Het is voor de gemeente wel erg belangrijk dat de erfgrens en gemeentegrond zichtbaar en bereikbaar is, o.a. voor dagelijks beheer en onderhoud maar ook voor de nutsbedrijven. Langs de erfgrens lopen namelijk kabels en leidingen van allerlei nutsbedrijven (gas, water, elektriciteit, etc). Dit tracé moet toegankelijk blijven voor onderhoud en bij calamiteiten. Daarom zullen alle inritten op gemeentegrond worden voorzien van dezelfde gebakken straatstenen. Het groen dat op het tracé staat doen we voorlopig niks mee, maar als in de toekomst werkzaamheden moeten worden uitgevoerd dan zal het groen moeten worden verplant naar de daadwerkelijke erfgrens. Om u zo min mogelijk tot overlast te zijn stemmen we de werkzaamheden aan uw inrit van tevoren met u af.

Meer informatie

Hebt u vragen over het project neem dan contact op met de projectleider Thijs Lesterhuis.

Naar het overzicht