Oosterdijk sanering

Aan de Oosterdijk in Bergen ligt een oude stortplaats. Het terrein was van 1968 tot 1974 een vuilstortplaats voor regiogemeenten. Het vuil werd die tijd gestort in  zandwinputten die tot 6 meter diep waren afgegraven. Het gestorte materiaal bestaat uit huishoudelijk afval, tuinafval, industrieafval en bouw- en sloopafval. In 1974 waren de putten vol en zijn ze afgedekt met grond.

Niet meer geschikt als weiland

Na het beëindigen van de stortactiviteiten is de locatie gebruikt als weiland en graasden er koeien, schapen en paarden. Het grazen werd gestaakt toen bekend werd dat de bovenste grondlaag (deklaag) niet meer voldeed aan de huidige eisen. Op sommige plaatsen was er dus afval aan de oppervlakte aanwezig. Ook bleek dat het grondwater vervuild is. De gemeente neemt daarom de volgende maatregelen:

  • De stortplaats wordt afgedekt met een voldoende dikke deklaag schone grond.
  • De grondwatervervuiling wordt aangepakt.

Weiland en wandelpad

Na de werkzaamheden kunnen er weer koeien, schapen en paarden grazen. Ook komt er een wandelpad om een rondje Zanegeest mogelijk te maken. De gemeente houdt de ontwikkeling van de grondwatervervuiling de komende jaren nauwlettend in de gaten.

Planning

  • Het wandelpad ‘rondje Zanegeest’ wordt in het tweede kwartaal 2019 geopend.
  • De grondwatersanering is ongeveer halverwege 2020 afgerond.
  • De peilvak aanpassingen zijn in 2017 en 2018 uitgevoerd.

De werkzaamheden rondom de sanering van de vuilstort aan de Oosterdijk, zowel de deklaag sanering als de grondwatersanering, worden mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning vanuit de Provincie.

Naar het overzicht