Oude Bergerweg

Herinrichting en riolering Oude Bergerweg

Kruising Pinksterbloemweg Oude Bergerweg
Kruising Pinksterbloemweg Oude Bergerweg

De riolering op de Oude Bergerweg is toe aan vervanging. Ook komt er een tweede rioolbuis voor het regenwater, om het water apart af te voeren. We zijn bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. Het gaat om het deel tussen de kruising Loudelsweg-Oosterweg en de Bergerweg inclusief het kruispunt met de Bergerweg.

Omdat de straat open gaat, is samen met bewoners nagedacht over de nieuwe inrichting. Aandachtspunten hierbij zijn: parkeerplaatsen, groen, en verkeersveiligheid.

De werkzaamheden zijn gestart. Kijk onder wegwerkzaamheden naar de planning en fasering van de werkzaamheden en wat dit betekent voor de bereikbaarheid.

Definitief ontwerp

Naar aanleiding van de opmerkingen en reacties op het voorlopig ontwerp is een definitief ontwerp gemaakt. Dit is op 27 januari met de werkgroep besproken. Het definitief ontwerp is op 3 maart door het college vastgesteld.

Naar het overzicht