Oude Bergerweg

Herinrichting en riolering Oude Bergerweg

Kruising Pinksterbloemweg Oude Bergerweg
Kruising Pinksterbloemweg Oude Bergerweg

De riolering op de Oude Bergerweg is toe aan vervanging. Ook komt er een tweede rioolbuis voor het regenwater, om het water apart af te voeren. We zijn bezig met de voorbereiding van de werkzaamheden. Het gaat om het deel tussen de kruising Loudelsweg-Oosterweg en de Bergerweg inclusief het kruispunt met de Bergerweg.

Omdat de straat open gaat, wordt samen met bewoners nagedacht over de nieuwe inrichting. Aandachtspunten hierbij zijn: parkeerplaatsen, groen, en verkeersveiligheid.

Meedenken en meedoen

Bewoners en bedrijven van de Oude Bergerweg denken mee over de nieuwe inrichting van hun straat.

Ontwerp

Voorlopig Ontwerp (ontwerpvoorstel)

Bij de uitwerking van het ontwerp is zoveel mogelijk gekozen voor materialen en oplossingen die bijdragen aan duurzaamheid en klimaatbestendig zijn. Zo worden gebakken klinkers opnieuw gebruikt, wordt er ledverlichting geplaatst en een gescheiden rioolsysteem aangelegd.

Om verder te lezen

Naar het overzicht