Paddenpad

We vernieuwen het Paddenpad in Bergen. In 2019 hebben 314 inwoners van Bergen een enquête ingevuld hoe het Paddenpad eruit moet gaan zien. 

Het Paddenpad is het fietspad dat loopt tussen de Meerweg en de Sluislaan. Fietsers en wandelaars maken veel gebruik van het Paddenpad. Het weggetje maakt onderdeel uit van de fietsroute van Alkmaar naar het strand. En het ligt in een Natura 2000-natuurgebied. 

Vernieuwen van het fiets- en wandelpad

Bij vernieuwen van fiets- en wandelpaden is het fietsenbeleidplan van Bergen het uitgangspunt. Hierin staat dat het fietspad in elk geval 3.00 meter breed moet zijn. Dit is ongeveer 40 cm breder dan nu. Naast de verbreding komt er aan kant van het water een apart schelpenpad voor wandelaars. Bekijk de tekening nieuwe situatie Paddenpad (pdf, 153 KB).

Verbeteren van de veiligheid

Omdat het fietspad nu geen apart voetpad heeft, ontstaan regelmatig (bijna) ongelukken. In de huidige situatie wijken wandelaars vaak uit naar de berm. Dit is niet alleen onveilig, maar ook oncomfortabel. Voor rollatorgebruikers, rolstoelen of kinderwagens is de berm helemaal niet begaanbaar. Vandaar dat we het nieuwe (schelpen)voetpad aanleggen aan de meest gebruikte route langs de waterkant.

Ontheffing Wet natuurbescherming

De Wet natuurbescherming beschermt Nederlandse natuurgebieden en planten- en diersoorten. De wet moet ervoor zorgen dat kwetsbare planten- en diersoorten niet verdwijnen. Voor de vernieuwing van het Paddenpad heeft de omgevingsdienst een definitieve ontheffing verleend. Deze ontheffing heeft geen negatieve effecten op de instandhouding van de natuur. Met de ontheffing kunnen we de werkzaamheden aan het Paddenpad voorbereiden. 

Planning

We overleggen najaar 2022 met de aannemer over de uitvoering. We verwachten dat de werkzaamheden in maart of april 2023 starten. Zodra de precieze data bekend zijn, zetten we de planning op deze pagina.