Plan Oost Schoorl

In november 2015 zijn de herinrichtingswerkzaamheden in Plan Oost gestart. Ook wordt de riolering vervangen. Het gaat om het gebied tussen de Vuurdoornweg en Meidoornweg in Schoorl.

De wijk is in 1960 ontwikkeld. De infrastructuur zoals riolering, wegen, trottoirs en verlichting stamt ook uit die tijd en is aan vervanging toe. Ook het openbare groen wordt opgeknapt en vervangen.  Daarnaast wordt het parkeren beter ingericht.

De herinrichtingsplannen zijn in samenspraak met een groot aantal bewoners tot stand gekomen. Uitgangspunt is dat de plantsoenen hun identiteit behouden en dat het groene karakter van de wijk wordt behouden.

Nieuwe inrichting plantsoenen en wegen

  • Inrichting openbare ruimte als 30-kilometerzone
  • Aanleg extra parkeerplaatsen
  • Nieuw groen in de wijk (plantsoenen en bomen)

Bomenbalans

In totaal worden zo’n zeventig bomen gekapt. Deze bomen zijn ziek of in slechte staat of worden verwijderd op verzoek van bewoners of om ruimte te maken voor parkeerplaatsen. De bomen worden gedurende de werkzaamheden om beurten gekapt. Er worden ca. vijftig bomen teruggeplaatst.

In samenspraak met de gemeente en de klankbordgroep groen van de wijkvereniging wordt gewerkt aan een groenplan voor de wijk.

Planning

2015-2018:

  • De wijk wordt in fasen gerenoveerd. Aannemersbedrijf Min uit Bergen is gestart met de werkzaamheden in november 2015. De werkzaamheden gaan ongeveer 2,5 jaar duren. De planning vanaf mei 2018 kunt u bij 'Downloads' inzien.
Naar het overzicht