T&O Bergen woningbouw

Foto: T&O-gebied in Bergen

Woningbouwcorporatie Kennemer Wonen heeft een plan ontwikkeld voor 16 grondgebonden sociale huurwoningen, 4 sociale huurappartementen en een nieuw T&O-gebied in Bergen. T&O staat voor Tuin en Oostdorp. Het gaat om het gebied tussen de Kogendijk– Jaap Weijandweg – Achterweg in Bergen. 

Stand van zaken

De gemeenteraad heeft in september 2021 het bestemmingsplan vastgesteld. De sloopvergunning is gereed voor T&O en de omgevingsvergunning is onherroepelijk. De werkzaamheden kunnen starten.

Planning

In 2022 wordt het T&O gebouw gesloopt en het omliggende terrein bouwrijp gemaakt. De omgevingsvergunning voor de 16 grondgebonden sociale woningen, 4 sociale huurappartementen en een nieuw T&O gebouw is onherroepelijk. In 2022 wordt gestart met de bouwwerkzaamheden. De verwachte bouwtijd is 1 jaar zodat de nieuwe huurders de sleutel in 2023 in ontvangst kunnen nemen.  

Luchtfoto plangebied. 3 grondgebonden woningen gelegen in een hof. Tegenover de parkeerplaats komt op de begane grond het nieuwe T&O gebouw en op de eerste verdieping 4 appartementen. Rechts is de Jaap Weijandweg en links Kogendijk.
Gezien vanaf Jaap Weijandweg, links woonblok met het nieuwe TenO gebouw met daarboven 4 appartementen. 3 grondgebonden woonblokken in een hof. Daarachter Kogendijk met de huurwoningen van Kennemer Wonen.
Nieuwe TenO gebouw. Begane grond Ten O gebouw met daarboven de 4 appartementen.
Zicht op het groene hof vanuit het nieuwe Ten O gebouw.