Voetbalcomplex en vrijkomende locaties

Foto: locatie voor de fusie van drie voetbalclubs

De drie voetbalverenigingen van Egmond zijn nog gezonde clubs met voldoende leden voor de competitie. Maar cijfers laten zien dat er steeds minder kinderen geboren worden in de Egmonden. Daardoor neemt het aantal jeugdleden af. Door samen te gaan, ontstaat een sterke, aantrekkelijke en toekomstbestendige Egmondse voetbalclub. De clubs hebben om die reden ingestemd met een fusie op de locatie ten zuiden van de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef.

Plan

Het plan bestaat uit een sportpark met een versterkt natuurgrasveld met wedstrijdverlichting, twee kunstgrasvelden met verlichting, twee natuurgrasvelden, een clubgebouw met tribune en 140 parkeerplaatsen. De hoofdentree voor auto’s is vanaf het kruispunt bij het benzinestation. Fietsers kunnen op drie manieren het complex bereiken.

Uitgangspunt is een sportpark te ontwikkelen dat landschappelijk goed is ingepast en aansluit op het naastgelegen duingebied.

Bestemmingsplan aangepast

In september 2019 vernietigde de Raad van State het bestemmingsplan voor het nieuwe voetbalcomplex aan de Egmonderstraatweg in Egmond aan den Hoef. Het plan moest op 4 punten worden aangepast.
Het college heeft het bestemmingsplan op deze punten aangepast en aangescherpt. Op 29 september 2020 heeft de raad dit aangepaste plan vastgesteld.

Bij de vaststelling zijn 2 moties aangenomen.

  • De gemeente moet de omwonenden betrekken bij de uitwerking van de plannen.
  • En de raad wil de nollen (kleine duinen) in het landschap terugbrengen op de plek tussen de weg en de voetbalvelden.

De huidige voetbalcomplexen blijven in gebruik tot het nieuwe open gaat. In deze periode wordt alleen het hoognodige onderhoud aan de velden en accommodaties gedaan.

Stand van zaken

Tegen de vaststelling van het bestemmingsplan is door belanghebbenden beroep aangetekend bij de Raad van State. De zaak is op 6 april 2022 behandeld. Uitspraak wordt in het 3e kwartaal 2022 verwacht.   

Na de uitspraak van de Raad van State volgt overleg met omwonenden over het ontwerp en wordt invulling gegeven aan de moties van de raad