Voorweg reconstructie

Voorweg in Schoorl

De Voorweg in Schoorl is aan onderhoud toe. Het wegdek is slecht en de wegfundering is niet meer stabiel. De gemeente begint eind november met de werkzaamheden. De uitvoering neemt ongeveer vier maanden in beslag.

Het projectgebied bevindt zich tussen het kruispunt met de Frederikslaan en de aansluiting met de Heereweg. De werkzaamheden bestaan onder meer uit het vervangen van de fundering en het aanleggen van nieuw asfalt. We brengen een nieuw hemelwaterriool aan. Liander vervangt stroomkabels en gasleidingen. Ook vervangen we de openbare verlichting door duurzame LED verlichting.

Beperkte ruimte voor aanpassingen

Begin 2019 is de gemeente gestart met een ontwerp voor de reconstructie van de Voorweg. Door middel van een enquĂȘte en tijdens een inloopavond heeft de gemeente aanwonenden gevraagd om suggesties te doen voor het nieuwe ontwerp.

De ruimte voor aanpassingen klein is. De weg houdt de status van doorgaande weg. Toch heeft de gemeente een aantal zaken kunnen aanpassen.

  • De fietsstroken worden verbreed.
  • Kruispunten worden beter verlicht.
  • In overleg met de politie worden frequenter snelheidscontroles uitgevoerd.
  • Ook komt er een nieuw voetpad tussen het weiland (de oude Hofstee) en de Oude Molenweg.

Ontwerp

Planning

Het werk wordt in fases uitgevoerd. De aannemer is nog niet bekend. En is er nog geen gedetailleerde planning. Wij passen deze website aan zodra dit bekend is.

Naar het overzicht