Woningbouw BSV-terrein Bergen

De gemeente ontwikkelt een woningbouwplan voor het voormalige terrein van voetbalvereniging BSV aan de Oudtburghweg in Bergen.

De gemeente Bergen en ontwikkelaar Sweco hebben een akkoord bereikt over de woningbouw op de velden van voormalige voetbalvereniging BSV. De overeenkomst is een eerste stap naar de realisatie van een fors aantal betaalbare woningen in de kern Bergen. 

Verdeling soort woningen

Het project bestaat uit de volgende soorten woningen:

  • 50% procent sociale huurwoningen,
  • 25% procent middenhuurwoningen
  • 25% goedkope koopwoningen 

In de woningbouwplannen is geen plaats voor luxe villa’s. Op dit moment ontbreekt het vooral aan sociale huur- en koopwoningen en zogenaamde middenhuurwoningen voor mensen die net teveel verdienen voor een sociale huurwoning.

Meer woningen

In 2018 is door de raad het eerste verkavelingsplan, een soort plattegrond met daarop ingetekend de nieuwe woningen, voor de BSV-velden besproken. De gemeenteraad heeft toen het college de opdracht gegeven meer woningen toe te voegen aan het plan. De raad vond aantal ingetekende van 88 woningen te weinig. Inmiddels zijn er verschillende nieuwe tekeningen gemaakt. Het aantal komt nu uit tussen de 125 en 140 woningen. De definitieve aantallen komen pas vast te staan na de participatie rond het bestemmingsplan. Dit staat gepland voor het vierde kwartaal 2020

Hele ontwikkeling Bergen Oost

In het oosten van de Kern Bergen speelt op dit moment zo veel dat is besloten een zogenaamde structuurvisie op te stellen. In een structuurvisie worden kansen voor ontwikkelingen geschetst en wordt de samenhang bewaakt. Ook de gevolgen van de plannen op de verkeershuishouding is onderdeel van deze visie. 

Naar het overzicht