Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

De adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit adviseert het college of bouwplannen voldoen aan redelijke eisen van welstand en monumentale waarden. De beoordeling van de plannen gebeurt op basis van de welstandsnota en erfgoednota. De leden van de commissie zijn benoemd door de gemeenteraad.

Vergaderingen

De vergaderingen worden georganiseerd door MOOI Noord-Holland. De regiocommissie Kennemerland vergadert op maandag in de oneven weken. De laatste vergadering van de maand vergadert de commissie samen met de erfgoedleden.

Hebt u vragen over hoe laat een bouwplan wordt besproken of wilt u deelnemen de vergadering bijwonen, dan kunt u contact opnemen met de medewerker die het plan toelicht via 072 888 00 00.

Agenda

Vanaf de vrijdagmiddag voor de vergadering van de commissie staat de agenda hier online met de plannen die behandeld worden. Aanvang is afhankelijk van het aantal plannen.

Agenda vergadering commissie maandag 4 december 2023 (pdf, 122 KB)

Vergaderschema 2023

 • 16-1-2023: Welstand en Monumenten
 • 30-1-2023: Welstand en Monumenten
 • 13-2-2023: Welstand
 • 27-2-2023: Welstand en Monumenten
 • 13-3-2023: Welstand
 • 27-3-2023: Welstand en Monumenten
 • 11-4-2023: In plaats van 10 april (2e Paasdag).
 • 24-4-2023: Welstand en Monumenten
 • 8-5-2023: Welstand
 • 22-5-2023: Welstand en Monumenten
 • 5-6-2023: Welstand
 • 19-6-2023: Welstand en Monumenten
 • 3-7-2023: Welstand
 • 17-7-2023: welstand
 • 31-7-2023:  Welstand en Monumenten
 • 14-8-2023: Welstand
 • 28-8-2023: Welstand en Monumenten
 • 11-9-2023: Welstand
 • 25-9-2023: Welstand en Monumenten
 • 9-10-2023: Welstand
 • 23-10-2023: Welstand en Monumenten
 • 6-11-2023: Welstand
 • 20-11-2023: Welstand en Monumenten
 • 4-12-2023: Welstand
 • 18-12-2023: Welstand en Monumenten
 • 02-01-2024 In plaats van 1 januari 2024 (Nieuwjaarsdag)