Burgemeester en wethouders

College

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van b&w is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad.

Hetty Hafkamp (burgemeester)

Portefeuille

Erik Bekkering (wethouder)

Portefeuille

Antoine Tromp (wethouder)

Portefeuille

Klaas Valkering (wethouder)

Portefeuille

Martijn Schroor (gemeentesecretaris)

Meer informatie