Burgemeester en wethouders

College

Het college van burgemeester en wethouders (b&w) vormt het dagelijks bestuur van de gemeente. De belangrijkste taak van het college van b&w is de voorbereiding en uitvoering van de besluiten van de gemeenteraad.

Hetty Hafkamp (burgemeester)

Portefeuille

Yolan Koster - Dreese (wethouder)

Portefeuille

Jan Houtenbos (wethouder)

Portefeuille

Frits Westerkamp (wethouder)

Portefeuille

Michiel van den Busken (wethouder)

Portefeuille

Martijn Schroor (gemeentesecretaris)

Meer informatie