Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit

  • De commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit adviseert het college gevraagd en ongevraagd over cultuurhistorie in de brede zin van het woord.
  • Deze commissie vergadert gemiddeld 4 of 5 keer per jaar, niet volgens een vergaderschema.
  • Volgende vergadering: wordt gepubliceerd zodra bekend.

Voor informatie kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie, via e-mail: stevenkalverdijk@debuch.nl

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is onze gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze commissie adviseert op vergunningsaanvragen. Mooi Noord-Holland, voert deze taken voor ons uit.