Commissie Cultuurhistorische Kwaliteit

  • De commissie voor Cultuurhistorische Kwaliteit adviseert het college gevraagd en ongevraagd op het gebied van cultuurhistorie in de brede zin van het woord.
  • Deze commissie vergadert gemiddeld vier- รก vijfmaal per jaar, niet volgens een regulier vergaderschema.
  • Volgende vergadering: 26 september om 10.00 uur.

Voor inlichtingen en de agenda kunt u contact opnemen met de ambtelijk secretaris van de commissie, via e-mail:

De Adviescommissie voor Ruimtelijke Kwaliteit is onze gecombineerde welstands- en monumentencommissie. Deze commissie adviseert op vergunningsaanvragen. Mooi Noord-Holland, voert deze taken voor ons uit.