Commissie Ruimtelijke Kwaliteit

  • Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit heette voorheen Welstandscommissie.
  • De commissie vergadert op maandag, in de oneven weken van het jaar.
  • De gemandateerde architecten werken op locatie Castricum, voorafgaand aan de regiocommissie.
  • De regiocommissie vindt plaats in Castricum (Bureau Mooi Noord-Holland), aanvang afhankelijk van het aantal plannen.
  • De commissie Welstand en Monumenten Bergen vergadert op de laatste maandag van de maand (in de oneven weken). De commissie vergadert als er aanvragen zijn.
  • U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.

Agenda

In verband met het coronavirus kunt u de vergadering van de commissie niet bijwonen. De vergadering wordt gevoerd via videobellen.

Hebt u vragen over een bouwplan of over deelnemen aan de vergadering, neemt u dan contact op met de medewerker die het plan toelicht.