Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

  • Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit heette voorheen Welstandscommissie.
  • De commissie vergadert op maandag, in de oneven weken van het jaar.
  • De gemandateerde architecten werken op locatie Castricum, voorafgaand aan de regiocommissie.
  • De regiocommissie vindt plaats in Castricum (Bureau Mooi Noord-Holland), aanvang afhankelijk van het aantal plannen.
  • De commissie Welstand en Monumenten Bergen vergadert op de laatste maandag van de maand. De commissie vergadert als er aanvragen zijn.
  • U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.