Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

  • Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit heette voorheen Welstandscommissie.
  • De commissie vergadert op maandag, in de oneven weken van het jaar.
  • De gemandateerde architecten werken op locatie Castricum, voorafgaand aan de regiocommissie.
  • De regiocommissie vindt plaats in Castricum (Bureau Mooi Noord-Holland), aanvang afhankelijk van het aantal plannen.
  • De commissie Welstand en Monumenten Bergen vergadert op de laatste maandag van de maand. De commissie vergadert als er aanvragen zijn.
  • U kunt bij deze vergaderingen aanwezig zijn. U maakt van tevoren een afspraak met ons.

In verband met het coronavirus is de vergadering van de commissie niet openbaar toegankelijk. De commissie vergadert niet in het gemeentehuis van Castricum. De bouwplannen worden digitaal beoordeeld door de commissieleden.

Hebt u vragen over een bouwplan, dan kunt u contact opnemen met de betreffende plantoelichter.

Agenda vergadering 6 april 2020 (pdf, 78 KB)