Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit

  • Commissie voor Ruimtelijke Kwaliteit heette voorheen Welstandscommissie.
  • De commissie vergadert op maandag, in de oneven weken van het jaar.
  • De gemandateerde architecten werken op locatie, Castricum of in Alkmaar, voorafgaand aan de regiocommissie.
  • De regiocommissie vindt plaats in Alkmaar (Bureau Mooi Noord-Holland), aanvang afhankelijk van het aantal plannen.
  • De commissie Welstand en Monumenten Bergen vergadert op de laatste vergadering van de maand. De commissie vergadert als er aanvragen zijn.