Gemeenteraad

De gemeenteraad bestaat uit gekozen volksvertegenwoordigers binnen de gemeente. De raad bepaalt het beleid (op hoofdlijnen, dus niet in detail). Zij neemt alle beslissingen die belangrijk zijn voor de gemeente. Bijvoorbeeld de vaststelling van een bestemmingsplan of vaststellen van beleidsnota's.

De gemeenteraad van gemeente Bergen heeft 21 leden, die elke vier jaar worden gekozen door de stemgerechtigde inwoners van de gemeente. 

Website gemeenteraad Bergen

Voor al onze bestuurlijk informatie kunt u terecht op onze speciale website: raadbergen-nh.nl


U vindt hier onder andere informatie over de volgende onderwerpen:

Bestuursopdracht 2018-2022

In vijf hoofdstukken leest u wat de ambities zijn van de gemeenteraad: Bestuursopdracht_2018-2022