Nieuwe burgemeester

gemeentehuis Bergen NH

Lars Voskuil wordt aanbevolen als nieuwe burgemeester van de gemeente Bergen. Dat heeft de gemeenteraad van Bergen dinsdagavond besloten en daarna openbaar gemaakt.

De heer Voskuil heeft politiek-bestuurlijke ervaring als Statenlid en fractievoorzitter van de fractie PvdA in Provinciale Staten van Noord-Holland en als raadslid en fractievoorzitter in de gemeenteraden van Naarden en Gooise Meren. Hij heeft een eigen mediationpraktijk met als aandachtsgebieden zorg en overheid.

De beoogd burgemeester, 53 jaar, is geboren in Amsterdam, is gehuwd en heeft twee kinderen. Hij woont in Naarden.

Vertrouwenscommissie

Op 9 februari 2021 bepaalde de gemeenteraad aan welke eisen een nieuwe burgemeester moet voldoen. Op die dag werd ook de vertrouwenscommissie benoemd die op zoek moest gaan naar een nieuwe burgemeester. De vertrouwenscommissie bestond uit de (plaatsvervangend) fractievoorzitters van alle in de raad vertegenwoordigde fracties. Daarnaast hadden een wethouder, de gemeentesecretaris en de griffier als adviseur zitting in deze commissie.

Aanbeveling aan minister

In totaal solliciteerden 38 kandidaten naar de functie. De vertrouwenscommissie voerde met een aantal kandidaten gesprekken en bereidde een voorstel aan de raad voor. De gemeenteraad van Bergen heeft vervolgens besloten om Lars Voskuil aan te bevelen bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Installatie gepland op 8 september

De aanbeveling van de gemeenteraad gaat naar de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Wanneer de benoeming een feit is, is nu nog niet bekend. De verwachting en planning is dat de heer Voskuil op 8 september 2021 wordt geïnstalleerd als de nieuwe burgemeester van Bergen.

Profielschets nieuwe burgemeester

De profielschets en de ingediende reacties vindt u in de bijlagen onderaan deze pagina. 

De gemeenteraad stelde de profielschets tijdens een raadsvergadering op 9 februari vast. De voorzitter van de Vertrouwenscommissie overhandigde de profielschets tijdens deze vergadering aan de commissaris van de Koning, Arthur van Dijk. Op de website van de gemeenteraad kunt u deze vergadering terugluisteren.

Planning procedure

Van 15 februari tot 8 maart stond de vacature op de website van de Provincie Noord-Holland. De vertrouwenscommissie droeg op 29 juni in een besloten vergadering 2 kandidaten voor aan de gemeenteraad. In dezelfde vergadering (dit deel is openbaar) droeg de gemeenteraad Lars Voskuil aan voor benoeming bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

De planning is dat de nieuwe burgemeester op 8 september wordt beëdigd.

Bijlage