Rekenkamercommissie

De rekenkamercommissie onderzoekt of het gemeentebestuur haar werk goed doet. In andere bewoording: zij doet onderzoek naar de doeltreffendheid, doelmatigheid en rechtmatigheid van het gevoerde bestuur. Zo kan zij bijvoorbeeld nagaan of het gemeentebestuur het geld, dat zij tot haar beschikking heeft, wel goed besteedt.

De rekenkamercommissie is onafhankelijk. Zij bepaalt zelf of en wat zij onderzoekt. De gemeenteraad kan wel onderwerpen aandragen. Ook inwoners mogen een verzoek doen aan de commissie.